Velkommen til Aktive Ejere

Seneste nyt
Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark

Aktive Ejeres medlemmer er virksomhedsejere. Vi arbejder for vækst og velstand i Danmark. Vores branche tæller alt fra private investorer, over fonde og familiekontorer til venture- og kapitalfonde og store pensionskasser samt alle de aktører, der rådgiver dem.

Aktive Ejeres medlemmer gør små iværksættere store og gør både små og store virksomheder bedre. Vores forretningsmodel er at sikre udvikling af den enkelte virksomhed og derved øge værdien. Gennem øget værdi sikrer vi og tjener penge til de danske pensionsopsparere, øvrige investorer og den danske statskasse.

Aktive Ejere repræsenterer det samlede økosystem af investorer i Danmark og hjælper vores medlemmer politisk, kommunikativt og med at bringe dem sammen med hinanden og med omverdenen. Aktive Ejere er en lille og agil forening, der bygger på unikke medlemskompetencer, der frivilligt hjælper os i vores arbejde.

Vi er bevidste om det ansvar, der påhviler os overfor det danske samfund. Vi er tilhængere af den usynlige samfundskontrakt mellem danskerne og erhvervslivet, hvor politikerne tilbyder konkurrencedygtige rammevilkår og stabilitet, mens erhvervslivet er transparent og opfører sig ansvarligt. Gennem vores handlinger og vores spilleregler vil Aktive Ejeres medlemmer vise ansvarlighed.

Vi vil hjælpe det danske samfund med at omstille sig. Vi vil hjælpe innovative virksomheder til at blive bedre. Gøre danske succeser til eksportsucceser. Vi vil investere i den grønne omstilling af Danmark, så samfundet bliver bæredygtigt, og vi yder vores bidrag til at gøre Danmark klimaneutralt.

Aktive Ejere hed indtil for nylig DVCA. Vi har skiftet navn for bedre at reflektere, at vi samler hele økosystemet af aktive ejere i Danmark, og at vores medlemmer yder aktivt ejerskab i de virksomheder, de investerer i.