10 anbefalinger fra DVCA’s Advisory Board

Coronakrisen har kostet dansk erhvervsliv dyrt. Hvis vi skal sikre, at Danmark ikke ender som den store taber efter krisen, skal vi sætte gang i en debat om Danmarks fremtid. DVCA har derfor nedsat et Advisory Board, som peger på 10 konkrete initiativer til at gøre Danmark mere konkurrencedygtig og samtidig bidrage til dansk økonomis langsigtede vækstpotentiale.


‟Efter finanskrisen lærte vi hvordan, at de danske eksportvirksomheder var med til at trække Danmark igennem krisen. Den nuværende krise er anderledes, men hvis eksporten også under og efter coronakrisen skal være en dynamo for dansk økonomi, kræver det, at Danmarks internationale konkurrenceposition styrkes”, siger formand for DVCA, Christian Frigast.

Derfor har DVCA nedsat et Advisory Board der har udarbejdet en række anbefalinger til Regeringen og Folketinget om genopbygning af dansk erhvervsliv efter flere måneder med nedlukning af landet.

‟Det er mange måneders intensivt og stærkt samarbejde, der gør, at vores Advisory Board nu står klar til at offentliggøre 10 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme stærkere ud af krisen og forbedre sin konkurrenceposition. Anbefalingerne sætter høje krav til politisk beslutningskraft og hurtig eksekvering, som vi også så det i de indledende faser af coronakrisen. Der skal lyde en opfordring til, at man fra politisk side lader genopbygningen bygge på samme kvaliteter”, siger Christian Frigast.


Advisory Boardet består af:

Allan Pollack, Group CEO, PFA
Christian Frigast, formand for DVCA
Henrik Brandt, bestyrelsesformand for Fritz Hansen, Lagkagehuset, Nemlig.com
Jacob Aarup-Andersen, chef for Banking DK, Danske Bank
Jesper Jarlbæk, næstformand i DVCA og formand for DanBAN
Jørgen Rugholm, Senior Partner, McKinsey & Company
Nina Smith, formand for Forenet Kredit og professor i nationaløkonomi

De 10 konkrete initiativer er:

– Sæt som overordnede ambition, at Danmark bliver det land i EU, der forbedrer sin konkurrenceposition mest efter coronakrisen
– Opret en Folkefond som består af privat kapital og statslig garantistillelse for de mellemstore eksportvirksomheder og deres kritiske underleverandører
– Giv mulighed for investeringer i venture- og kapitalfonde under virksomhedsordningen og aktiesparekontoen, og indret aktiesparekontoen som den svenske investeringssparkonto
– Giv SMV’er mulighed for at afskrive merinvesteringer i digitalisering, grøn omstilling og FU&I med 130%
– Klimapartnerskaberne skal hurtigt levere en vurdering af jobeffekten i Danmark af deres klimaforslag, og Regeringen skal udforme en grøn jobplan
– Ministerierne skal accelerere arbejdet med at udvikle en standard for grønne, finansielle produkter, herunder grønne obligationer
– Støt EU-samarbejdet og bak op om en EU genopretningsfond, der også fremmer den grønne omstilling i Europa
– Brug aktivering og opkvalificering af ledige under krisen til at opbygge digitale kompetencer – også for de nyuddannede
– Sæt Teknologipagten i spidsen for at oprette 10% nye STEM-studiepladser for kvalificerede ansøgere allerede i år og yderligere 10% i 2021
– Giv mulighed for at minimere lønnedgang ved efteruddannelse og opkvalificering

Mere information om DVCA’s Advisory Board og de 10 anbefalinger kan findes her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.