Generalforsamling i Aktive Ejere

Af Christian Frigast

Meget er sket siden januar 2020 – også for Aktive Ejere. Corona har vendt vores alles hverdag på hovedet, og har haft enorm indflydelse på den måde, vi driver virksomhed og forening på.

Alle dele af vores drift og udvikling har været mærket af begivenhederne, men alligevel har det været vigtigt at levere på stillede mål og rimelige forventninger. 

Aktive Ejere har arbejdet videre med den grundfortælling, der blev igangsat i 2019. Foreningens grundfortælling reflekteres nu i en nyansat direktion, en udarbejdet ambitiøs strategi og ikke mindst i det navneskift, som nu favner alle vores nuværende og nye medlemmer.  

Et navneskift der i højere grad indfanger, at vi repræsenterer hele økosystemet af – og omkring – aktive virksomhedsejere. Alt fra business angels og venturekapital til kapitalfonde, pensionskasser, family offices, erhvervsdrivende fonde samt advokater, revisorer og andre rådgivere.  

Derudover vil foreningens strategi altid være centreret omkring de tre kerneområder:  

  • vores “license to operate” 
  • vores “license to speak” 
  • vores ”license to make money” 

Det er afgørende for Aktive Ejeres berettigelse, at alle tre ambitioner indfries. Vi arbejder hver dag for at styrke branchens stemme. En stemme, der får mere gennemslagskraft og legitimitet, når vi står sammen, end når vi kæmper for de samme sager – hver for sig.  

Noget, vi nu også er fælles om, er det skattekodeks, som Aktive Ejere officielt lancerede i sidste uge. Aktive Ejere ønsker at deltage mere aktivt i den offentlige debat og at synliggøre den positive forskel i samfundet, som – i tilfældet med skattekodekset – venture -og kapitalfonde tager del i at skabe. Skattekodekset er en gren af denne ambition, og sætter en standard for ansvarlig skatteadfærd. 

Skattekodekset skal både sikre, at medlemmers skatteadfærd afspejler de standarder, som også en række pensionskasser har valgt at pålægge sig selv, og samtidig bidrager med en mulighed for, at ansvarlig skatteadfærd i højere grad kan synliggøres og dokumenteres udadtil – til investorer såvel som til samfundet omkring os.   

I Danmark betød valget af S-regeringen, at skatte- og erhvervspolitikken måtte have nyt fokus fra foreningens side. Samtidig meldte corona’en sin ankomst, og betød, at mange – meget forskelligartede – problemer skulle løses hurtigt og effektivt. 

Aktive Ejere, dengang DVCA, indhentede, i de lidt kaotiske første uger, en lang række input fra medlemmer og porteføljeselskaber. Det blev til flere breve til ledende ministre og embedsmænd med anbefalinger til tiltag, der måtte med i hjælpepakkerne. Og heldigvis fandt en del af forslagene vej ind i de aftaler, der blev indgået. 

I sommeren sidste år fulgte vi op på arbejdet ved at nedsætte et advisory board, der kom med 10 anbefalinger til at gøre Danmark mere konkurrencedygtig og samtidig bidrage til dansk økonomis langsigtede vækstpotentiale. Ambitionen var, at Danmark bliver det land i EU, der forbedrer sin konkurrenceposition mest efter coronakrisen. 

I advisory boardet deltog en række gode mennesker, hvis assiatnace, jeg på vegne af Aktive Ejere gerne vil sige tak for: Allan Pollack, Group CEO, PFA, Henrik Brandt, bestyrelsesformand for Fritz Hansen, Lagkagehuset, Nemlig.com, Jacob Aarup-Andersen, der dengang var chef for Banking DK, Danske Bank, Jesper Jarlbæk, næstformand i Aktive Ejere og formand for DanBAN, Jørgen Rugholm, Senior Partner, McKinsey & Company, og Nina Smith, formand for Forenet Kredit og professor i nationaløkonomi. 

Siden foråret 2020 har Aktive Ejere arbejdet på et koordineret indspil til regeringens langsigtede erhvervspolitiske overvejelser.  

Dette arbejde har resulteret i beskrivelsen af 43 erhvervspolitiske forslag.  

Foreningens Private Equity-, Venture- og Business Angels-udvalg har, sammen med bestyrelsen og forretningsudvalget, foretaget en prioritering af de mange forslag, og denne udvælgelse danner nu grundlag for foreningens politiske arbejde i 2021 og tiden frem. Ud over at have forslag, der er prioriteret af de enkelte medlemsgrupper, er de tværgående prioriterede forslag: 

  • Afskaf iværksætterskatten 
  • Forudsigelighed i fondes skattemæssige behandling 
  • Styrkelse af det danske small-cap børsmarked  
  • Mere serviceorienteret finans- og konkurrencetilsyn 
  • Moms-fritagelse for mindre fonde  

Foreningen har i 2020 allerede igangsat arbejdet med få momsfritagelse for de mindre fonde, hvilket omfatter de fonde der har en registrering hos Finanstilsynet, og altså ikke en fuld FIAF-tilladelse.  

Dette indebærer dialog med både SKAT og Finanstilsynet, samt uvurderlig support og input fra vores medlemmer. I vores optik er det simpelthen ikke rimeligt, at aktører, der tilbyder samme produkt på samme marked, skattemæssigt stilles ulige. 

Fra Bruxelles blev det i 2020 indikeret, at en revision af FAIF-direktivet (AIFM-direktivet) snart igangsættes. Aktive Ejere mener strengt taget ikke, at der er behov for at åbne AIFM-direktivet. Det har fungeret godt, siden det trådte i kraft i 2011, og det alternative investeringsmarked har udviklet sig, uden at udgøre nogen risiko for de finansielle markeders stabilitet.  

Nu tyder det dog på, at direktivet vil blive åbnet og at en række ændringsforslag vil blive præsenteret af EU-kommissionen sidst på året. Foreningen arbejder derfor med en lang række beslutningstagere i både ind- og udland, for at sikre at de ved, hvad de er inde og rode med – og for at sikre, at de ændringer, der måtte gennemføres, ikke får betydning for vores “license to operate”, vores “license to speak” og vores ”license to make money”. 

Også internt i foreningen er der sket en hel del. I sensommeren flyttede sekretariatet hjemmefra og forlod Dansk Erhvervs lidt snærende rammer på Christian den fjerdes gamle børs. 

Vi er naturligvis stadig som forening med i Dansk Erhvervs fællesskab, men de trange rammer op ad serverrummet er skiftet ud med lyse moderne omgivelser i Fondenes Hus på Otto Mønsteds Gade lige bag ved Københavns Politigård. Her vil muligheden for at være vært for medlems- og lobbyaktiviteter blive stærkt forbedret, og jeg ved, at sekretariatet ser frem til at byde stadigt flere velkommen efterhånden som corona-vacciner betyder en tilbagevenden til normalen. 

Meget er også sket på medarbejderfronten, og sekretariatet har fået tilført nye kræfter. Jonathan SH. Nielsen tiltrådte i september 2020 som direktør i Aktive Ejere, efter at have fungeret som fagpolitisk chef i det forgangne år. Dorte Thomsen er derudover tiltrådt som fagpolitisk chef i februar 2021. En trist personalesag har dog betydet, at presse- og kommunikationschefen nu er sygemeldt, hvorfor der her udestår et opfølgningsarbejde.  

Selvom Aktive Ejere har store ambitioner, er foreningens sekretariat fortsat lille – og sådan vil det også være i fremtiden. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til alle de – især rådgivningsmedlemmer – der udgør en unik kilde til ekspertviden om, hvad der rør sig i branchen. I stille ofte op med baggrundspapirer, gå-hjem-møder og webinarer, der gør os andre og beslutningstagere klogere på de ofte komplicerede problemstillinger, vi mødes af i vores professionelle virke. Jeres indsats er helt afgørende for foreningen og for branchen som helhed. 

En stor del af Aktive Ejeres virke er at skabe og facilitere netværk for medlemmerne. Men 2020 blev på grund af sundhedssituationen året, hvor Aktive Ejeres internationale flagskibe Nordic Fundraising Summit i marts og Nordic Private Equity Summit i juni måtte aflyses.  I stedet har de årlige arrangementer måtte se sig selv i helt nye online-formater. Et velkendt Churchill citat siger: “Difficulties mastered are opportunities won.”  

Udfordringer i forbindelse med Corona-krisen har været talrige og har naturligvis også fundet vej til vores branche. Vi har dog opnået nye lærdomme i form af online-løsninger og webinarer, som vi bestemt ikke ser udfaset. De har åbnet nye muligheder for medlemskontakt og inddragelse, og det skal der holdes fast i.  

Men hvor vi ser frem til en gradvis tilbagekommen af fysiske arrangementer her i næste halvår af 2021. Først Nordic Fundraising Summit i 5-6. oktober og senere vores traditionsrige Topmøde i Nyborg i november. 

Endelig vil jeg fremhæve, at vi også søger at udvikle den dialog vi internt i foreningen har med hinanden, og det er sikkert kendt at de fleste, at der har været en del debat om danske virksomheder, der lader sig børsnotere i udlandet, og som søger mod internationale miljøer som en del af deres vækstrejse. Nogle taler ligefrem om huller i vores økosystem. 

Danmark er et lille land og kan naturligvis ikke have højt specialiserede miljøer på alle områder. For nogle virksomheder vil det derfor være en naturlig del af deres vækstrejse at søge mod internationale miljøer, hvor der er større know how inden for virksomhedens forretningsfelt, end der er i Danmark. 

Omvendt oplever en del af foreningens medlemmer, at der bliver børsnoteret væsentligt færre selskaber i Danmark end i vores nabolande, og en del danske selskaber oplever problemer med at fremskaffe vækstkapital. Derfor vil Aktive Ejere naturligvis gerne gøre sit for at forbedre det nuværende small-mid-cap-børsmarked i Danmark.  

Det har dog vist sig, at vores søjleudvalgsstruktur ikke er specielt velegnet til at løse den opgave. Selvom udvalgene er gode til at tænke på deres egne felter, så mangler de det tværgående aspekt. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at nedsætte et kapitalmarkedsudvalg, der netop skal komme med forslag til, hvordan det danske børsmarked bliver bedre og hvordan vækstvirksomheder før mest mulig medvind på deres rejse.  

Nedsættelse af det tværgående kapitalmarkedsudvalg udmøntes umiddelbart efter sommerferien – og til slut vil jeg netop ønske jer alle en god af disse. Det har været et begivenhedsrigt år, og nu har sommeren meldt sin ankomst. Der er meget at glæde sig over og at glæde sig til. 

Mange tak for ordet.