Prisvindere gennem tiden:

Aktive Ejere har hvert år siden foreningen blev dannet uddelt priser ved årets Topmøde. Vi har i dag fire priser vi uddeler hvert år: årets kapitalfond, årets venturefond, den grønne pris og æresprisen – en pris for særlig indsat for branchen. Vinderne af priserne bliver fundet gennem vores priskomité som kårer vinderne via indstillinger og ansøgninger.

Nedenfor ses prisvinderne gennem årene:

PrisPrisvinder
Årets Kapitalfond 2022
Årets Venturefond 2022
Den Grønne Pris 2022
Æresprisen 2022
Årets Kapitalfond 2021VIA Equity
Årets Venturefond 2021SEED Capital
Den Grønne Pris 2021Nordic Alpha Partners
Æresprisen 2021Tommy Ahlers
Årets Kapitalfond 2019Axcel
Årets Venturefond 2019EQT Ventures
Æresprisen 2019Gregers Kronborg
Årets Kapitalfond 2018Polaris Private Equity
Årets Venturefond 2018Heartcore Capital
Æresprisen 2018Ole Steen Andersen
Årets Kapitalfond 2017EQT
Årets Venturefond 2017Nordic Biotech
Æresprisen 2017Jannick Nytoft
Årets Kapitalfond 2016VIA Equity
Årets Venturefond 2016VF Venture
Æresprisen 2016Jesper Vesten Drescher
Årets Kapitalfond 2015EQT
Årets Venturefond 2015SEED Capital
Æresprisen 2015Christian Motzfeldt
Årets Kapitalfond 2014Maj Invest Equity
Årets Venturefond 2014Northzone
Årets Kapitalfond 2013EQT
Årets Venturefond 2013Sunstone Capital
Æresprisen 2013AIFM-gruppen
Årets Kapitalfond 2012Nordic Capital
Årets Venturekapitalfond 2013Novo Ventures
Æresprisen 2012Det Radikale Venture

Nomineringskriterier:

Årets venturefond:

Ved kåringen af årets ventureselskab vil dommerkomitéen bl.a. lægge vægt på følgende:
1) Kvaliteten og forskelligheden i nye deals
2) Eksempler på succesfulde exits
3) Det overordnede afkast på investeringer
4) Den generelle udvikling i ventureselskabet (fx. nye partnere og andre ansatte, åbningen af nye kontorer, nye fonde mv.)
For at kunne vurdere, om du eller nogle af dine kolleger i branchen bør have en af priserne, vil vi bede om lidt uddybende oplysninger:
En kort oversigt over dine eller en af dine kollegers præstationer i andet halvår 2021 og første halvår af 2022 (skæringsdatoen er 30. juni for begge år) og andre forhold i perioden af relevans for vurderingen af om du i år er “årets venturefond”. Max. 3 sider.

Årets kapitalfond:

I forbindelse med kåringen af årets kapitalfond vil dommerkomiteen bl.a. lægge vægt på følgende:
1) Kvaliteten og forskelligheden i nye deals
2) Eksempler på succesfulde exit
3) Det overordnede afkast på investeringer
4) Den generelle udvikling i kapitalfonden (fx nye partnere og andre ansatte, åbningen af nye kontorer, nye fonde mv.)
For at kunne vurdere, om du eller nogle af dine kolleger i branchen bør have en af priserne, vil vi bede om lidt uddybende oplysninger:
En kort oversigt over dine eller en af dine kollegers præstationer i andet halvår 2021 og første halvår af 2022 (skæringsdatoen er 30. juni for begge år) og andre forhold i perioden af relevans for vurderingen af om du i år er “årets kapitalfond”. Max. 3 sider.

Årets pris for særlig indsats:

Her kan du fx. indstille en kollega, et firma eller dig selv. I uddelingen af årets pris for særlig indsats vil dommerkomitéen bl.a. lægge vægt på, at modtageren er:
1) Et medlem, der har gjort noget ekstraordinært for at understøtte og fremme foreningens mission.
Aktive Ejeres mission kan i denne forbindelse jf. foreningens strategi forkortes til: ”at skabe konkurrencedygtige rammer for aktivt ejerskab”.
2) Prisen kan undtagelsesvis gives til et ikke-medlem eller en enkeltperson, der ikke via deres ansættelsessted er medlem af Aktive Ejere.
En begrundelse for, at en eller flere firmaer/personer skal modtage årets pris for særlig indsats på baggrund af andet halvår 2021 og første halvår af 2022 (skæringsdatoen er 30. juni for begge år) for at understøtte foreningens mission.

Årets grønne pris:

For første gang vil vi hos Aktive Ejere også hylde den fond eller investor, der har investeret i en grønnere fremtid, et mere bæredygtigt samfund, eller i nye forretningsmetoder, der hjælper vores klode.
For at blive nomineret, skal der indsendes en A4-siders ‘case story’ omkring en enkelt virksomhed.
Vinderen af årets grønne pris vil både blive vurderet ud fra:
kriterier såsom formindsket CO2-aftryk, antal nye grønne arbejdspladser og virksomhedens forebyggelse, reduktion eller omstilling ift. den grønne omstilling, og,
en vurdering af virksomhedens relevans og impact for fremtidens grønne omstilling.
Vi ser desuden gerne, at indstillingen kommer ind på:
1) Hvad motiverede jeres virksomhed til at arbejde mere med grøn omstilling?
2) Hvad er de konkrete aktiviteter, I arbejder med vedr. grøn omstilling ?
3) Hvad er et konkret resultat af en succesfuld grøn omstilling i jeres virksomhed?
4) Hvordan udvikler og fastholder jeres virksomhed sin grønne forretningsmodel?
5) Hvilke mål/kriterier er etableret så jeres succes kan måles?
Der er ingen krav til hvor i verden investeringen er lavet, dog skal man være majoritetsinvestor.
Begrundelse for, at din virksomhed skal modtage Aktive Ejeres Grønne Pris 2022 skal ske på baggrund af andet halvår 2021 og første halvår af 2022 (skæringsdatoen er 30. juni for begge år).

DEADLINEN for indsendelse af indstillinger er d. 1. oktober 2022. Indstillingerne skal sendes til cho@aktiveejere.dk.