Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Connect Denmark

Connect Denmark er en nonprofit-organisation, som skaber og udvikler vækstvirksomheder.
Adresse: Ryesgade 106A København Ø 2100 Telefon Arbejde: 51 76 27 20 Webside: www.connectdenmark.com

Medlemsinformation:

Kontaktperson: Gitte Haaning Høj

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Ryesgade 106A København Ø 2100