Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Copenhagen Law Advokatpartnerselskab

Copenhagen Law er et mindre advokatselskab, der har til formål at yde rådgivning af høj kvalitet, idet et højt fagligt niveau kombineres med en god forretningsmæssig forståelse.
Adresse: August Bournonvilles Passage 1, (Kgs. Nytorv) København K 1055 Telefon Arbejde: 26 22 09 77 Webside: www.copenhagenlaw.eu

Medlemsinformation:

Vi lægger vægt på en personlig og fortrolig rådgivning. Vores kernekompetencer er: Selskabsforhold / M&A Bank og finans Copenhagen Law rådgiver derudover faste klienter om almindelige erhvervsretlige spørgsmål. Vores klienter er især kapitalfonde, private investorer, finansielle virksomheder, ejerledede virksomheder og vækstvirksomheder. Vi rådgiver derudover individer i nød på pro bono basis.

Kontaktperson: Christoffer Galbo

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

August Bournonvilles Passage 1, (Kgs. Nytorv) København K 1055