Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Danske Bank

Danske Markets – Private Equity investerer en del af bankens egenbeholdning som egenkapital i unoterede selskaber
Adresse: Holmens Kanal 2-12 København K 1092 Telefon Arbejde: 45 12 84 20 Webside: danskebank.dk/privat

Medlemsinformation:

Danske Markets – Private Equity investerer en del af bankens egenbeholdning som egenkapital i unoterede selskaber – både vækstvirksomheder og etablerede virksomheder med overbevisende ledelse og forretningsmodeller. Det primære geografiske fokus er Norden, og vores rolle er som oftest en aktiv minoritetsaktionær.

Kontaktperson: Anne Møller Andersen

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Holmens Kanal 2-12 København K 1092