Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i virksomheder og organisationer, som bidrager til at løse sociale problemer. Når de vokser, kan vi både hjælpe flere mennesker og sikre det finansielle afkast.
Adresse: Vester Voldgade 108, 1. sal, København V 1552 København K 1150 Telefon Arbejde: 60144323 Webside: www.densocialekapitalfond.dk

Medlemsinformation:

Den Sociale Kapitalfond er en investeringsfond, der udvikler nye former for sociale investeringer og udbreder de bedste af dem i stor skala, så de bliver en naturlig del af markedet og samfundsøkonomien.

Det sker i partnerskab med virksomheder, det offentlige, investorer og andre, der gerne vil udvikle samfundet med FN’s verdensmål for øje.

Kontaktperson: Administrerende direktør, Birger Møllevand, bmj@socialkapitalfond.dk

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Vester Voldgade 108, 1. sal, København V 1552 København K 1150