Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Earlbrook Holding Ltd. A/S

IT & Service. Beløb:: Under 1 mio. DKK, 1-10 mio. DKK.
Adresse: Kompagnistræde 10 København K 1208 Danmark Telefon Arbejde: 22 20 21 75 Webside: www.jarlbaek.net

Medlemsinformation:

Kontaktperson: Jesper Jarlbæk.

Investeringsfirma der investerer i vækstvirksomheder samt udøvelse af professionelt bestyrelsesarbejde. Der henvises til beskrivelsen af investeringspolitikken på http://www.jarlbaek.net.

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Kompagnistræde 10 København K 1208 Danmark