Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

EKF Danmarks Eksportkredit

Hjemme Lautrupsgade 11 København Ø 2100 Webside: EKF Danmarks Eksport Kredit

Medlemsinformation:

EKF er Danmarks eksportkredit. Vi understøtter dansk eksport ved at hjælpe danske virksomheder med financiering.

EKF er ejet og garanteret af den danske stat. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) under Erhvervsministeriet, men drives som en moderne finansiel virksomhed.