Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

J.S. Kommunikationsrådgivning ApS

Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS har speciale i kommunikationsydelser til kapitalfonde, finansielle institutioner og erhvervsdrivende fonde.
Adresse: Classensgade 17 København Ø 2100 Telefon Arbejde: 40 96 68 86 Webside: www.joachimsperling.dk

Medlemsinformation:

Virksomheden har siden starten i 2005 trukket på et netværk af underleverandører, der har gjort det muligt at løse store projekter inden for PR, økonomisk analyse, IR, branding og design.

I 2008 var Joachim Sperling projektleder på DVCAs projekt vedrørende åbenhed i kapitalfonde, og virksomheden producerede endvidere den store baggrundsrapport, der blev offentliggjort i juni 2008. Blandt virksomhedens specialer er derudover produktion, redaktion og design af årsrapporter mv.

Kontaktperson: Joachim Sperling

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Classensgade 17 København Ø 2100