Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Colonial ApS

Jens Wittrup Willumsen
Hjemme Østerskov Krat 3 Vedbæk 2950 Telefon Hjemme: +45 2347 5640