Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Colonial ApS

Jens Wittrup Willumsen
Hjemme Østerskov Krat 3 Vedbæk 2950 Telefon Hjemme: +45 2347 5640