Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W

Rockstart

Rockstart er en investor og accelerator, der styrker formålsdrevne grundlæggere på tværs af tre domæner: Energi, AgriFood og nye teknologier.