Bestyrelsen i Aktive Ejere

Bestyrelsen i Aktive Ejere arbejder for medlemmernes interesser. I Bestyrelsen er hele økosystemet af aktive ejere, investorer og relevante rådgivere i Danmark repræsenteret, og den samlede bestyrelse arbejder for at skabe et sundt investeringsmiljø i Danmark med gode og stabile rammevilkår. 

Bestyrelsen leder og understøtter foreningens arbejde for både at sikre og udvikle medlemmernes interesser, ligesom Bestyrelsen målrettet fokuserer på at udvide og kvalificere kendskabet til hele investeringsøkosystemet i Danmark. 

Dette sker både gennem pressen, medlemsarrangementer og møder med eksterne interessenter, hvor medlemmernes arbejde med risikovillige investeringer, aktivt ejerskab, udvikling af vækstvirksomheder, professionalisering samt ekspansion af virksomheder både nationalt og globalt er hovedtemaer.  

Christian Frigast
Formand / Chairman
Executive Chairman, Axcel
Jesper Jarlbæk
Næstformand / Deputy Chairman
Jan Kühl
Næstformand / Deputy Chairman
Managing Partner, Polaris
Jimmy Fussing Nielsen
Næstformand / Deputy Chairman
Partner, Heartcore Capital
Ulla Brockenhuus-Schack
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Managing partner, Seed Capital Management I/S
Mads Ditlevsen
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Partner, EQT
Rolf Kjærgaard
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Direktør, Vækstfonden
Gregers Kronborg
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
General partner, Rulebreaker Ventures
Anders Lavesen
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Partner, Kromann Reumert
Søren Lemonius
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Managing General Partner, Sunstone Life Science Ventures.
Claus Gregersen
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Adm. Direktør, Chr. Augustinus Fabrikker A/S
Atilla Olesen
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Head of Investment Banking & Securities/ Member of Commercial Leadership Team, Danske Bank
Steen Michael Erichsen
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Adm. Direktør, Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
Søren Møller
Bestyrelsesmedlem / Member of the Board
Managing Partner, Novo Seeds at Novo Holdings