Som medlem af Aktive Ejere får du bl.a:

Medlemskab af en aktiv, bredt funderet landsdækkende interesseorganisation for aktivt ejerskab og risikovillig kapital.

Adgang til en slagkraftig organisation, der er synlig i medierne og som regeringen og de politiske miljøer lytter til.

Mulighed for aktivt at præge udviklingen i den fortsat voksende branche gennem indflydelse i Aktive Ejeres udvalg og bestyrelse.

Et medlemskab af Aktive Ejere signalerer, at du vil medvirke til at støtte venturekapitaludviklingen samt fremme teknologi, produktivitet og etablering af iværksættermuligheder i Danmark.

Du ansøger om medlemsskab af Aktive Ejere ved at udfylde nedenstående formular. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Aktive Ejere.

Kontingentsatser 2022

Kontingentsatser 2023

Medlemsfordele