FAIF-loven

FAIF-loven

FAIF-Hovedlov Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.: Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFM-direktivet). Loven indeholder de krav, der…

Læs mere...

EuVECA

EuVECA

Forordningen Rådets forordning nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde kan downloades her. Formål Formålet med forordningen er at skabe en fælleseuropæisk standard for venturefonde. Reglerne indebærer, at en forvalter af en venturefond,…

Læs mere...