Dansk business angel: Værdi kan være andet end kroner og øre

Dansk business angel: Værdi kan være andet end kroner og øre

Alle investorer ønsker naturligvis økonomisk gevinst. Drivkraften blandt de risikovillige business angels kan dog stikke et spadestik dybere. Det er erhvervsmanden Thomas Black-Petersen et eksempel på.

Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist

Begrebet værdi kan på den ene side dække over klingende mønt, men det kan på den anden side også dække over noget helt andet. Hvad er det eksempelvis, der får ejerledere til at knokle 70 timer om ugen i deres virksomheder? Svaret vil ofte være mere end blot et ønske om økonomisk gevinst.

Kerneværdien i ens professionelle liv er forskellig fra person til person. Spørger man f.eks. den 46-årige business angel Thomas Black-Petersen, hvad der gav ham mest værdi i de ti år, han byggede sit livsværk, konsulentfirmaet Inspari A/S, op, så svarer han uden at tøve:

”Det er selvfølgelig spændende at bygge en succesrig virksomhed op og bevise, at den kan tjene penge. Men noget af det mest berigende for mig har været at skabe jobs. Det resultat, der gjorde mig mest stolt, mens jeg var chef for min virksomhed, var arbejdspladserne,” siger Thomas Black-Petersen og tilføjer:

”Jeg har været med til at skabe et indkomstgrundlag for over 100 mennesker og deres familier – og endda højtlønnede job, der givet folk mulighed for at købe hus og bil. Det er en fantastisk fornemmelse af at have bidraget med noget så værdifuldt.”

Når man starter helt forfra igen
For mange travle ejerledere vil spørgsmål om kerneværdier ofte være overflødigt. De arbejder hårdt, fordi de kan lide det. Men for Thomas Black-Petersen blev emnet pludselig helt centralt i 2016. Her valgte han nemlig at sige ja til et købstilbud på hans ejerandel i Inspari.

Pludselig stod han med en pose penge i hånden og et stort spørgsmål på lystavlen: Hvad nu? Han havde brugt næsten et årti på at vækste sin konsulentvirksomhed fra nul og niks til en markedsledende position. Det havde været en ekstremt spændende rejse, men prisen havde været mange arbejdstimer på bekostning af bl.a. samværet med hans familie. Nu havde han taget en radikal beslutning.

Thomas Black-Petersen valgte efter en succesfuld erhvervskarriere at kaste sig ud i en tilværelse som business angel. Han er i dag en del af bestyrelsen i netværket Danish Business Angels.
Privatfoto.

”Jeg havde noget tid overvejet muligheden. Hvis det rette tilbud om at blive købt ud kom, så ville jeg sige ja. Men da det så skete, så gik det ekstremt hurtigt. Der gik reelt kun fem meget hektiske uger, fra jeg blev kontaktet af den potentielle køber, til jeg så at sige stod på gaden med pengene i hånden,” siger han og tilføjer:

”Jeg skulle bogstaveligt talt starte helt forfra. Der var ingen mails i indbakken. Jeg skulle ikke bare have en ny mobiltelefon – jeg skulle også have et nyt nummer. Det var en stor omvæltning. Det var en forløsning, men det var også overvældende.”

Et opgør med forudfattede holdninger
Thomas Black-Petersen blev købt ud af sit livsværk for et beløb, der gjorde, at han var blevet pænt polstret – uden dog at være blevet hovedrig. Den første tid efter salget brugte han på at udleve nogle af sine drømme, deriblandt at rejse på en lang udenlandsferie med familien. Der gik dog ikke mange måneder, inden hverdagen meldte sig igen. Det var tid til at lægge fremtidsplaner.

Han overvejede både at lade sig hyre som direktør eller købe sig ind i en virksomhed. I sidste ende valgte han dog at gå en helt anden vej. Han valgte blive business angel – men først efter han fik hjælp til at forstå, hvad begrebet reelt dækker over.

”Vendepunktet blev en invitation fra en ven, som selv havde solgt sin virksomhed nogle år før, om at komme på studietur til Silicon Valley. På rejsen lærte jeg, hvad en moderne business angel i virkeligheden er, og det var virkelig en øjenåbner. Det var slet ikke det, jeg ellers havde gået og troet, det var,” siger han.

Studieturen var arrangeret af organisationen og netværket Danske Business Angels (DanBan). Thomas Black-Petersens havde før rejsen haft en forudfattet holdning om, at business angels nok mest var IT-rigmænd, der gik rundt og kedede sig og købte store lunser af lovende IT-virksomheder. Da Thomas Black-Petersen først fik øjnene op for, at hvor professionaliseret og netværksorienteret det moderne business angels-miljø er, så var han solgt. Der var simpelthen nogle ting, der faldt i hak for ham.

Tilbage til kerneværdierne
Den første af flere studieture til USA blev udgangspunktet for den tilværelse, som Thomas Black-Petersen har valgt i dag. Overordnet så er ideen, at hans investeringer skal resultere i en pæn, men ikke nødvendigvis prangende, indkomst. Det giver ham frihed i privatlivet samtidig med, at han stadig har professionelle forpligtelser.

Det er også her, at historien så at sige slår ring. For når det kommer til stykket, så har de finansielle værdier aldrig været Thomas Black-Petersens primære drivkraft. Hans kerneværdier ligger et helt andet sted, og det er netop dem, der atter er kommet i spil i forbindelse med hans nye virke.

Læs Thomas Black-Petersens personlige beretning om livet efter et exit på hans Linkedin-side.

”Det er et slags drømmejob at være business angel. Jeg er med til at bygge virksomheder op og dermed atter med til at skabe arbejdspladser. Jeg bruger min erfaring til at hjælpe andre. Det kan være inden for klassiske discipliner som salg, strategi og rekruttering, men det kan også handle om at hjælpe en iværksætter, der er ved at miste modet. Det føles godt,” siger han.

Thomas Black-Petersens dagligdag er i høj grad præget af samarbejde med andre investorer. Moderne business angels foretager ofte syndikerede investereringer, hvor der sagtens kan være over ti engle, som investerer i iværksættervirksomheden. Det genererer i sig selv en stor og tung vidensbank, som i realiteten er lige så værdifuldt for iværksættervirksomheden som det finansielle indskud.

Det altafgørende netværk
Det professionelle business angel-netværk, som eksisterer i dag, er ikke bare værdifuldt for iværksætterne – det er også noget af det allermest vigtige i Thomas Black-Petersens professionelle virke. Netværket er simpelthen altafgørende. Det af flere årsager.

”Det har stor værdi at være en del af et netværk. Det er ikke bare et fællesskab, hvor man arbejder sammen om investeringer. Det er også et socialt netværk bestående af erhvervsfolk, som har en fortid, der kan minde om ens egen. Det betyder, at man har nogle at diskutere de emner med, som ens familie og venner ikke lige kan tale med om,” siger han.

Derudover påpeger Thomas Black-Petersen, at der er en tilfredsstillelse i at arbejde i flok. Specielt når man ved, at ens arbejde kan påvirke mange mennesker på positiv vis.

”Det er en god fornemmelse at vide, at man er med til at give tilbage. Ved at være business angel kan man hjælpe det iværksætter-økosystem, som er så vigtigt, hvis vi skal skabe velstand og arbejdspladser i fremtiden. Værdi er mere end blot kroner og øre,” siger Thomas Black-Petersen.

En del af en positiv tendens
Udover at være engle-investor er Thomas Black-Petersen i dag en del af bestyrelsen i DanBan. Organisationen står sammen med DVCA, Vækstfonden og Keystones bag en ny rapport, der viser, at antallet af danske business angels er i kraftig vækst.

Det har historisk set været svært at kortlægge det danske business angel-miljø på grund af et utilstrækkeligt datagrundlag. Regelændringer inden for indberetningspligt af ejerandele har dog ændret situationen, og det resulterede i 2017, at man for første gang udgav en dybdegående analyse om emnet.

Nu er den anden årlige rapport kommet på gaden, og den er endda blevet metodemæssigt justeret, så den giver et endnu mere retvisende billede af situationen. Spørger man formanden for DanBan, Jesper Jarlbæk, så viser rapporten en særdeles spændende udvikling.

”Det overordnede billede er interessant. Antallet af aktive business angels herhjemme er på ét år steget 15 procent – altså markant mere end de økonomiske konjunkturtal. Det kan der selvfølgelig være flere årsager til. Det ekstremt lave renteniveau er givetvis en faktor, men alt i alt er billedet positivt,” siger Jesper Jarlbæk.

Jesper Jarlbæk er formand for Danske Business Angels. Organisationen oplever fremgang i disse år. Alene sidste år voksede medlemstallet med 40 pct. Privatfoto.

Samarbejde er sagen
Jesper Jarlbæk noterer sig også, at rapporten viser, at de danske business angels ser ud til at være gode til at arbejde sammen. Den såkaldte syndikeringsgrad er tæt på 80 procent, hvilket DanBan-formanden bifalder, bl.a. fordi man i flok kan skyde mere knowhow ind i en iværksættervirksomhed, end hvis man kun var én investor.

Rapporten afslører dog også, at der er områder, hvor der er plads til forbedringer. Når det kommer til antallet af investeringer, som de danske business angels gennemsnitligt foretager, så vil Jesper Jarlbæk gerne se en udvikling. Rapporten viser, at tre fjerdedele af de danske business angels blot har fire eller færre virksomheder i deres investeringsporteføjle.  

”Det er alt for lavt. Sagkundskaben fortæller os, at hvis man skal chance for et rimeligt afkast på ens investeringer, så skal man faktisk op og investere i mellem 25 og 50 selskaber. Er din portefølje på to til fire selskaber, så løber du en stor risiko for et utilfredsstillende afkast,” siger han og tilføjer:

”Det er en af de områder, hvor vi skal blive bedre herhjemme. Al empiri peger på, at man skal gå sammen med andre og sprede sine investeringer. I den optimale verden ville vi nok se en syndikeringsgrad på næsten 100 procent – altså hvor næsten ingen business angels kørte sololøb. Det ville vise, at alle business angels var blevet gode til at samarbejde og sprede risikoen.”


Highlights fra undersøgelsen af business angels i Danmark 2018

  • Antallet af aktive business angels er forøget med 280 det seneste år, hvilket udgør en stigning på 15 pct.
  • De aktive business angels har typisk to-tre porteføljevirksomheder og én til to bestyrelsesposter.
  • Ni pct. af englene i Danmark er kvinder.
  • 78 pct. af business angels syndikerer med andre.
  • Det samlede antal ansatte i business angels-porteføljen er knap 65.000 mennesker. Det er 5.000 flere end i 2017.

Læs rapporten her


Politikere bør lære af udlandet
Det overordnede billede er i Jesper Jarlbæks optik positivt. Udviklingen går den rigtige vej. Det ændrer dog ikke ved, at formanden for DanBan tager sig til hovedet, når han skal beskrive den nok største barriere for, at det danske investor- og business angels-miljø kan matche de europæiske iværksætter-hotspots. De danske skatteregler er stadig et stort problem.

”Der er desværre stadig så mange udfordringer i skattesystemet, at det nærmest fremstår som investorfjendtligt. Det er en politisk beslutning, om det skal ændres, hvilket vi er fortalere for. Vi kan bare se, at det bliver gjort anderledes og bedre i nogle af vores nabolande. Det bør vi lære af,” siger Jesper Jarlbæk og tilføjer:

”Det er også derfor, vi skal huske at være glade for business angels som Thomas Black-Petersen og ligesindede. De formår at skabe vækst og værdi på trods af alvorlige udfordringer med rammevilkårene. Tænk hvad de kunne præstere, hvis vi også havde et skattesystem, der hjalp dem.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.