Nyhedsbrev: April 2022

Hele Aktive Ejeres nyhedsbrev april 2022 kan læses her: Nyhedsbrev april 2022

En leder af Henrik Sass Larsen, administrerende direktør i Aktive Ejere, og Jonathan SH. Nielsen, direktør i Aktive Ejere

Kære medlem af Aktive Ejere,

For ikke mange år tilbage var det lige ved at lykkes for et flertal i Folketinget at massakrere dansk landbrug og såmænd også dansk industri. En eller anden havde forfattet en epistel udi verdens nye tilstand, og således skulle industri flytte fra den gamle til den nye verden, og det skulle følges af nedlæggelse af dansk landbrug, ikke mindst for at opfylde klimamålsætninger. Arbejdsstyrken skulle vistnok derefter forske og symbolanalysere og så yde service lidt her og der. Heldigvis blev det forhindret i sidste øjeblik, men det var faktisk på et hængende hår.

Den fortælling er vigtig fordi danskerne i disse dage, i fulde alvor, udfordres på forsyning af fødevarer. Krigen i Ukraine (Europas kornkammer) medfører knaphed på basale landbrugsprodukter, og i denne uge har flere hjemlige supermarkeder derfor indført rationering på køb af madolie. Det skal nok blive festligt at følge, men under forløbet vil der forhåbentlig være mange, som sender en venlig tanke til det uhyre effektive og storproducerende danske landbrug, som nok skal sikre at danerne holder et stabilt og højt BMI. Men tænk om vi havde fulgt det dårlige råd og lige pludselig ikke kunne brødføde os selv.

Og hertil kan man lægge historien om olie og gas i Nordsøen. Et klimafeststemt Folketing besluttede i rørende enighed, for kort tid siden, at nu skulle vi stoppe for produktionen af olie og gas og satte en heroisk slutdato. I sig selv var beslutningen aldeles vanvittig og ufattelig kostbar for landet. Tabene er i 100 mia. kr. klassen og giver ingen mening klimamæssigt, medmindre det er lykkes Danmark at få sin helt egen del af himmelen, som ikke integrerer med de øvrige lande.

Var der nogen, der på det tidspunkt advarede om afhængighed af Rusland og Putin. Ork ja, men den slags prellede af på den gode klimastemning og tilmed tvang man store dele af industrien til at forsyne sig via gassen (fra Putin, ja).

Og nu forholder vi os til, hvordan vi kan øge produktionen og afhjælpe os selv, og ikke mindst tyskerne, med energileverancer fra Nordsøen. Dog har man, tro mod sin klimatro, indbefattet i aftalen, at det kun er kortvarigt lempelse, og derved sikrer man, at nye og store felter ikke bliver taget i brug eller udforsket.

Og så må vi jo enten håbe, at den øvrige verden følger og udfaser fossile brændstoffer i samme takt som os, eller at atmosfæren bøjer sig for Folketingets ønsker og indretter himmel og jord, så vi får en mere retfærdig og robust opdeling af himmelrummet i hhv. gode og dårlige CO2-lande.

I disse dage, hvor 2021 regnskaber fra danske virksomheder vækker opsigt og glæde, er det da et held, at kommunisterne ikke fik deres vilje og fik skræmt redererhvervet ud af Danmark. Store solide bidder af vores rekordvækst og velstand leveres af en konkurrencedygtig industri i verdensklasse, og de toppes op af ubegribelig flotte resultater fra blandt andet venture, som i realiteten indbefatter et gigantisk økonomisk fremskridt og en placering i verdenseliten.

Og summen af kardemommen er: man skal huske at glæde sig over det, man har og ikke optræde som en lunefuld politisk forpagter. Eller med andre ord: der er brug for en dosis konservatisme, som kan hindre tåbelige udskejelser. Et værn mod at et tilfældigt flertals samling kan nedrive på en dag, hvad andre har brugt generationer på at opbygge.

Og det udgangspunkt, der skal stræbes efter, er grundlaget for nuværende og fremtidige relationer mellem stat og erhvervsliv. Det, som vi investerer tid, engagement og penge i, skal kunne stå rationelt og efter hensigt, uanset hvilke former for trosopståender der sker i den politiske verden.

Så på det grundlag, og med ønske om at gøre Danmark endnu bedre, dygtigere og rigere er erhvervslivet i arbejdstøjet og giver sit konstruktive bidrag ved siden af hæsblæsende evangelister, som prædiker uendelige naturparker, insekthoteller og fredning af duer og dertil hørende produktion af hjemmesider. Og dæmme op mod workshopforløb, hvor Gertrud, som er uddannet på RUC, vil synes det er fantastisk og på tide at lukke alle de nuttede dyr ud af de zoologiske haver. Der er faktisk så meget at passe på, at vi nok skal få travlt.

Med venlig hilsen,
Henrik Sass Larsen og Jonathan SH. Nielsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.