Skip to main content

Debat: Den glemte vinkel om Seed Capital

3. juli 2017

Debatindlæg bragt i Børsen d. 1. juli 2017

Den glemte vinkel om Seed Capital

Af Ole Steen Andersen, formand, DVCA – brancheforeningen for venture-og kapitalfonde

Børsen har kørt flere kritiske artikler om SEED Capital den seneste uge. ”SEED modellen” har været kendt siden 2004. Der er ikke noget nyt i samarbejdet mellem innovationsmiljøet Pre-Seed Innovation og Seed Capital, som er et eksempel på offentligt-privat samarbejde. Samarbejdet har været godkendt af diverse regeringer og styrelser – senest godkendt ved udbud i 2013 – og er underlagt Rigsrevisionen. Ligesom det ofte er blevet fremhævet som et eksempel på, hvordan man skaber nye vækstvirksomheder, og at en sådan model burde eksistere i både vest og øst Danmark.

Ulla Brockenhuus-Schacks tidligere rolle, som direktør for Pre-Seed og ledende partner i SEED Capital er løbende godkendt af staten, og der har været en gennemsigtig governance struktur med en selvstændig bestyrelse i Pre-Seed og en investeringskomite i SEED Capital. Ulla Brockenhuus-Schack er også  bestyrelsesmedlem i DVCA.

Derfor virker det som en fejl-betegnelse, når artiklerne siger, at SEED Capital ”franarrer” staten penge, når staten med fuld viden og transparens, har godkendt modellen med det formål at skabe vækstvirksomheder, som staten selv har ønsket. Det er notorisk svært for helt unge start ups at tiltrække privat risikovillig kapital i Danmark, og derfor investerer staten tidlige penge via innovationsmiljøerne og fjerner dermed en del af risikoen, så også private aktører kan/vil være med på rejsen.

Det er fair nok, at dele af iværksættermiljøet er utilfreds med de vilkår, som de er blevet tilbudt. En forudsætning for risikofyldte investeringer er blot, at man tror på, at man kan få sin investering hjem igen. For mange har ”SEED modellens” offentlige-private samarbejde været forudsætningen for overhovedet at få risikovillig kapital. Der har været med til at skabe både nye vækstvirksomheder og arbejdspladser i f.eks. venturesucceserne Trustpilot og Vivino.

Optioner hører fortiden til

En central kritik af SEED Capital har været optionsordningerne, når man kritiserer dem, skal man huske, hvordan markedet for venturekapital var i Danmark i 00’erne, da ordningen blev skabt. Danske iværksættere var mindre modne sammenlignet med i dag, de store internationale venturefonde var ikke tilstede i Danmark, og den danske venturebranche var ung. Uden SEED Capitals tilstedeværelse, herunder tilstedeværelse af optionen, risikerede man dengang i 00’erne med innovationsmiljømidlerne at bygge ”en bro udi intetheden”, for hvem skulle tage over, hvis ikke bl.a. SEED gjorde det? Og uden optionen, havde SEED Capital da tidligere kunnet rejse kapital til investeringer i vækst-iværksættere?

I dag er situationen bedre, om end der stadig er brug for bedre rammevilkår og en hjælpende statslig hånd i de tidlige stadier, hvor fejlraten stadig er høj – og også i de senere faser, hvor børsmarkedet halter. Vi har internationale venturefonde, der professionelt søger efter nye virksomheder i Danmark, og Business Angel segmentet er modnet. Det betyder, at den hidtidige samarbejdsmodel mellem Pre-Seed og SEED Capital ikke mere er så relevant som tidligere.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.