Skip to main content

DVCA’s iværksætter-incitamenter i høring

28. september 2018

I forbindelse med Erhvervs- og Iværksætterpakken fra 2017 blev en række af DVCA´s politikforslag imødekommet. Her ses en status over de forskellige initiativer:

Emne Status Træder i kræft (forventet)
Forbedring af optioner og warrants-lovgivningen for alle virksomheder (grænsen i LL§7P hæves fra 10 til 20%) Lovforslag er vedtaget i foråret 2018. 1. januar 2018*
Forbedring af optioner og warrants-lovgivningen for små (LL§7P hæves for små virksomheder fra 10 til 50%) Lovforslaget er i høring. 1. marts 2019
Aktiesparekontoen Lovforslaget er i høring. 1. januar 2019
Investorfradraget Lovforslaget er i høring. 1. januar 2019
Forbedrede muligheder for brug af ratepensioner som business angel kapital Kan implementeres administrativt 1. januar 2019

*De nye regler i ligningslovens § 7 P blev vedtaget med tilbagevirkende kraft.

Alle er forslag, der er vokset i DVCA’s baghave, men der er plads til klare forbedringer i de kommende år.

Muligheden for at benytte medarbejderaktier (optioner/warrants) forbedres med erhvervs- og iværksætterpakken, hvilket glæder DVCA, der før har fremlagt ambitiøse forslag på området. Danske vækstvirksomheder har store udfordringer med at rekruttere specialister – og med forbedrede regler får de alt andet lige bedre mulighed for at tiltrække flere ansatte med løftet om medejerskab i virksomheden.

Der er tale om små fremskridt i den allerede vedtagne regelændring for mellemstore virksomheder, og der er ganske attraktive vilkår i vente for de allermindste virksomheder, og der er ganske attraktive vilkår i vente for de allermindste virksomheder. Men i den perfekte verden er der slet ikke et loft for virksomhedernes muligheder for at tildele aktier til almindelig aktieavancebeskatning.

Aktiesparekontoen sænker skatten på aktiegevinster for helt almindelige danskere fra 27 pct. til ca. 17 pct., hvilket skal få flere danskere til at investere mere på børsen, hvilket er positivt. Når det er sagt, så er ordningen desværre ikke blevet så potent som i Sverige, hvor der slet ikke er nogen øvre beløbsgrænse og en beskatning på 1/3 af den danske. Derfor vil den danske aktiesparekonto først for alvor blive en succes, når den bliver udvidet og mere attraktiv. Overordnet ville danske iværksættere få adgang til mere kapital, hvis den generelle aktieavancebeskatning i Danmark, OECD’s højeste, kom på niveau med resten af Norden.

Investorfradraget skal få flere danskere til at skyde penge i iværksættervirksomheder ved at give et skattefradrag til deres investorer. DVCA har længe kæmpet for et investorfradrag, og vi mener grundlæggende, at der er tale om en positiv nyskabelse i dansk erhvervspolitik. Men vi anbefaler samtidig at iværksætterpolitikken styrkes, ved at skabe et fradrag, som er endnu mere brugbart for professionelle business angels. Udfordringen er at det nuværende investorfradrag er indrettet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som ikke giver mulighed for klassiske professionelle business angel-investorer til at få gavn af fradraget. Dermed går startups glip af ekstra ”klog kapital” fra landets mest garvede investorer.

Aftalen om mere liberale regler for investering af private pensionsmidler kan potentielt frigøre mange flere mia. kr. til danske iværksættere. Danskerne er et af de folkefærd, som sparer mest op til pension, og det er nødvendigt, at lidt flere af de penge kommer ud at gøre gavn i iværksættervirksomheder. Derfor opfordrer DVCA til. At de ansvarlige ministerier gennemfører den politiske aftale herom, hurtigst muligt. DVCA har i adskillige år arbejdet for investorfradraget med henvisning til lignende ordninger, som har haft enorm succes i Storbritannien. Investorfradraget er en kærkommen forbedring, som alt andet lige vil sætte gang i flere risikovillige investeringer herhjemme, og det er en fin begyndelse, men langtfra så ambitiøst som den britiske inspiration.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.