Members of Active Owners Denmark

ATRIUM Partners A/S

En dansk uafhængig finansiel rådgiver med aktiviteter indenfor Corporate Finance rådgivning, Debt Advisory Services og Kapitalforvaltning
Adresse: Strandvejen 102 B, 2. Hellerup 2900 Work Phone: 39 48 10 10 Website: atriumpartners.dk

Medlemsinformation:

Kontaktperson: Kent Petersen

ATRIUM Partners er en dansk uafhængig finansiel rådgiver med aktiviteter indenfor Corporate Finance rådgivning, Debt Advisory Services og Kapitalforvaltning.

ATRIUM Corporate Finance yder strategisk, taktisk og finansiel rådgivning vedrørende køb og salg af virksomhed, fusion og spaltning, generationsskifte, privatisering, kapitalfremskaffelse, børsmodning, børsnotering og afnotering, overtagelse af børsnoterede virksomheder og forsvar mod sådanne overtagelsesforsøg m.v. ATRIUM Debt Advisory Services yder rådgivning om akkvisitionsfinansiering, restrukturering, finansieringsstrukturering med brug af alternative finansieringsformer, sikring af kapitalstruktur, samt øvrige strategiske og operationelle områder, der relaterer sig til finansiering.

ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab tilbyder individuel porteføljepleje inden for såvel traditionelle som alternative investeringer til velhavende! privatpersoner, pensionskasser, fonde og forsikringsselskaber. Som en 100 % uafhængig rådgiver fokuserer vi alene på at bevare kundernes formuer og levere gode afkast.

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Strandvejen 102 B, 2. Hellerup 2900