EuVECA

Forordningen

Rådets forordning nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde kan downloades her.

Formål

Formålet med forordningen er at skabe en fælleseuropæisk standard for venturefonde. Reglerne indebærer, at en forvalter af en venturefond, der opfylder visse krav, kan opnå registrering hos Finanstilsynet og derigennem opnå ret til at anvende og markedsføre sig under varemærket ”EuVECA” i EU/EØS.

Hovedindhold

Det er frivilligt om en forvalter af en venturefond ønsker at benytte sig af forordningens muligheder. Forordningen kan anvendes af forvaltere af venturefonde, der er etableret i EU og som forvalter aktiver under en tærskelværdi på EUR 500 mio. Herudover kan forordningen kun benyttes for venturefonde, der har til hensigt at investere mindst 70% af sin kapital i ”kvalificerede investeringer” og som højst anvender 30% af sin kapital til investering i andre aktiver.

”Kvalificerede investeringer” er egenkapitalinstrumenter, lån til eksisterende porteføljeselskaber (op til 30% af fondens kapital), erhvervelse af kapitalandele i visse porteføljeselskaber fra eksisterende ejere og investering i visse andre venturefonde.

Der stilles i forordningen en række krav til forvalteren og forvalterens virksomhed, som skal opfyldes før forvalteren kan opnå EuVECA-registrering, blandt andet krav til forvalterens kompetencer og ressourcer, forvalterens organisation og indretning, gennemsigtighed over for investorer samt begrænsninger i retten til at markedsføre sig over for ikke-professionelle investorer.

EuVECA-registrerede forvaltere underlægges tilsyn fra Finanstilsynet. EuVECA-registrering fritager ikke en forvalter for samtidig overholdelse af FAIF-lovgivningen, herunder opnåelse af registrering eller tilladelse samt løbende indberetning til Finanstilsynet.

Ikrafttræden

Forordningen trådte i kraft den 22. juli 2013.

[expand title= “Rådets forordring”]

Rådets forordning nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, kan downloades via dette link.

[/expand]

[expand title= “Skemaer”]

EuVECA-ansøgningsskema – Ansøgningskemaet kan downloades her.

Fit & proper ansøgningsskema – Ansøgningskemaet kan downloades her.

[/expand]

[expand title= “Tilknyttet lovgivning”]

Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

[/expand]

[expand title= “Vejledninger”]

Finanstilsynets fit & proper vejledning

[/expand]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.