Skip to main content

Nyhedsbrev: Marts 2022

Hele Aktive Ejeres nyhedsbrev marts 2022 kan læses her: Nyhedsbrev marts 2022

En leder af Henrik Sass Larsen, administrerende direktør i Aktive Ejere, og Jonathan SH. Nielsen, direktør i Aktive Ejere

Kære medlem af Aktive Ejere,

Weekenden bød på uhyggelige afsløringer af russiske massemord på civile i Kyivs forstæder. Det skal Europas politikere nu finde et passende modsvar på. Imens må vi konstatere, at vores tanker fortsat ligger hos det ukrainske folk og på de umenneskelige lidelser, som det gennemgår lige nu. Det er næsten ikke til at bære.

Ukraine er vores eget nærområde, og vi må hjælpe, hvor vi kan, og her i Aktive Ejeres sekretariat ved vi, at rigtig mange af jer allerede gør rigtig meget. Det er imponerende at følge, og vores oplevelse er, at velviljen hos dansk erhvervsliv er nærmest altomfattende. Fonde, virksomheder og enkeltpersoner har doneret rekordbeløb til nød- og forsvarshjælp i Ukraine. Desuden opfordrer Røde Kors og de danske myndigheder til, at danskerne hjælper de ukrainere, der allerede er kommet hertil.

Det er opløftende at observere, hvordan de ukrainske flygtninge – om ikke andet ønsker – at haste i beskæftigelse. Der er mangel på faglærte, vi har blandt andet hørt en del af jer råbe på flere elektrikere og svejseteknikere, og det er næppe en overraskelse for nogle, når vi konkluderer, at arbejdsudbuddet er temmelig presset.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik siger, at 42 procent af industrivirksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. Det samme gælder godt halvdelen af byggeri- og servicevirksomhederne. Folketinget har vedtaget en særlov for de stadigt flere ankommende ukrainske flygtninge.

Ankomstprognosen, der indtil for nylig dannede udgangspunkt for den vedtagne lov, lød på, at 20.000 ukrainere ville komme til Danmark. I skrivende stund er forventningen opjusteret til 100.000 personer. Tallet kan potentielt blive meget højere.

I alt er over 4,2 millioner mennesker allerede flygtet ud af Ukraine. Særloven skaber bedre forudsætninger, når det kommer til hurtig behandling af opholds- og arbejdstilladelser. Men uadresserede bøvlede regler og administrative stopklodser bliver kun endnu større problemer, end de plejer at være, når presset på systemet stiger.

Der er store fordele ved, at Danmark er gennem-digitaliseret, men at få så mange mennesker på med e-boks, mit-id og andre offentlige it-systemer, at få oprettet bankkonti og at få fundet passende boliger giver i praksis en del problemer – og det hele er nødvendigt for at få de nyankomne i beskæftigelse.

Ukrainerne bør modtages med helhedsløsninger, der tager højde for den fulde pakke, så modtagelsen bliver en succes, og så regningen for skatteyderne reduceres.

Som brancheorganisation for Aktive Ejere er det også vigtigt for os at sætte fokus på, hvordan det geopolitiske og makroøkonomiske miljø påvirker værdiansættelser og det alternative investeringsmiljø. Udfordringer som flaskehalse i supply chains, betydelige stigninger i energipriser og inflation i al almindelighed, er ikke blevet mindre efter krigen er brudt ud.

Tværtimod. Sanktionerne påvirker aktivitetsniveauet, og mindre risikovillige forbrugere kan helt naturligt få indflydelse på nogle porteføljeselskabers performance. Derfor vil vi gerne gentage vores opfordring fra sidste nyhedsbrev: Mærker du eller dine virksomheder krigens konsekvenser, så giv os endelig besked. Vi medvirker fortsat gerne til at skabe en dialog til de myndigheder og beslutningstagere, som kunne have til gavn af at kende til netop jeres udfordringer.

Med venlig hilsen,

Henrik Sass Larsen & Jonathan SH. Nielsen