Skip to main content

Henriettes leder

1. februar 2019

Kære DVCA-medlem,

Selvom Danmark med jævne mellemrum bliver kåret som det land i verden, hvor det er lettest at starte virksomhed, er vi også det land i EU, hvor der er færrest iværksættere som andel af befolkningen. Det er et dansk paradoks, som bl.a. kan forklares ved, at vi har en af verdens højeste aktieavancebeskatninger. Høje skatter på iværksætteri skader den enkeltes incitament til at bytte det trygge lønmodtagerjob ud med livet som selvstændig. Og udbuddet af risikovillig kapital mindskes.

Fra årsskiftet er en række nye iværksætterordninger trådt i kraft, som DVCA har stået fadder til, og som blev aftalt i erhvervs- og iværksætterpakken forrige år. Det gælder aktiesparekontoen, skattefradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder og bedre vilkår for medarbejderaktier. Men – med risiko for at gentage mig selv – så har incitamenterne endnu ikke tyngden til for alvor at gøre Danmark til et førende iværksætterland. Der mangler politiske ambitioner om at fastsætte en konkurrencedygtig aktieskat, vilje til at afskaffe iværksætterskatten og mod til at lette virksomhedernes adgang til dygtige medarbejdere. Den slags ambitioner er nødvendige at have, hvis vi ikke bare skal være det land i verden, hvor det er lettest at starte virksomhed, men også skal være et land, der kan tilbyde gode vækstbetingelser for sine startups.

BA-investeringer i fremgang
Selvom rammevilkårene lægger bånd på de private investorer, så har business angel-investeringerne udviklet sig positivt det seneste år. Det ved vi, idet DVCA forrige år indledte et analysesamarbejde med Vækstfonden, DanBAN og Keystones om at kortlægge englenes investeringer en gang årligt.

Den seneste analyse  blev offentliggjort i begyndelsen af januar, og den viser, at der i 2018 var 2.200 aktive business angels herhjemme, hvilket er en stigning på 15 pct. i forhold til sidste år. Stigningen i antallet af business angels vidner om, at Business Angels-miljøet har været under kraftig opbygning de senere år og at de spiller en stadig stigende samfundsøkonomisk betydning. Du kan læse mere om betydningen af business angel netværkene – og det at englene investerer sammen i grupper – i en særskilt artikel.

Ventureverdenen holder øje med Brexit
Brexit-nederlaget til Theresa May i det britiske parlament i januar har fået store dele af europæisk erhvervsliv til at holde vejret. Og udsigten til Brexit har allerede skabt problemer i det ellers boomende britiske startup-miljø, hvor bl.a. Berlingske har rapporteret om stor nervøsitet blandt tech-iværksættere.

En af de mest mærkbare konsekvenser er, at EU’s European Investment Fund, EIF, der uddeler penge til venturefonde, allerede har reduceret investeringerne til britiske fonde med to tredjedele. På kort sigt kan det vise sig at sende relativt flere EIF-investeringer til eksempelvis danske venturefonde. Men set i et bredere perspektiv skader Brexit naturligvis alle.

I Danmark er investorerne ofte, og med rette, utilfredse med de usikre rammevilkår. Men intet trumfer den trussel, der lurer for britisk erhvervsliv i disse måneder. I Danmark kan vi omvendt glæde os over et mere modent venturemarked, hvor afkastet er styrket, hvor iværksætterne i 2018 var blandt landets største skatteydere. Ikke mindst som følge af Nordic Biotech og den succesfulde Forward Pharma.

Lad fakta præge debatten om kapitalfonde
Også kapitalfonde spiller en stadig større rolle i erhvervslivet. I dag er der fx 110 kapitalfonde med investeringer i Danmark, som tilsammen ejer over 300 danske virksomheder. Den stigende samfundsøkonomiske betydning kalder på åbenhed. Og derfor har DVCA igennem ti år offentliggjort fakta om branchen, så enhver kan debattere fondenes virke på et oplyst grundlag.

Alligevel er kapitalfondsmodellen fortsat omgærdet af fordomme og skrøner. For nylig blev Ørsteds salg af Radius annulleret med dét politiske argument, at kapitalfonde ikke skulle have mulighed for at byde. En beslutning som vækker undren i udlandet. Og i foråret 2018 udtalte erhvervsmanden Bert Nordberg at ”kapitalfonde er det værste skidt i samfundet”, men indtog få måneder senere posten som bestyrelsesformand i kapitalfondsejede TDC. Måske fordi han begik han den fejl, som andre har gjort før og efter ham. Nemlig forvekslede kapitalfonde med hedgefonde.

Sagerne viser, at der stadig er et stort behov for at få fakta med i debatten om kapitalfonde, hvilket jeg bl.a. har beskrevet i et indlæg i POV International. 

På gensyn i foreningen
Vanligvis ser DVCA i denne tid på året frem mod Nordic Fundraising Summit – vores årlige matchmaking arrangement for fonde og investorer – som afholdes d. 13.-14. marts i København.

Husk desuden at du kan holde dig opdateret på vores øvrige arrangementer på vores hjemmeside.

På snarlig gensyn

Henriette Kinnunen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.