Skip to main content

Henriettes leder 21.12.2018

21. december 2018

Kære medlem,

Sandet i timeglasset rinder ud for 2018, og på vegne af DVCA vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Efter nu et år i foreningen, kan jeg konstatere, at min kalender aldrig tidligere har været så spændende. Det har været en tour de force med DVCA’s tre flagskibskonferencer NFS, NPES og Topmødet og mange nye samarbejder med iværksættere, fonde, business angels og institutionelle investorer.

Det unikke ved DVCA er, at vi samler hele økosystemet for inverteringer i Danmark. Vi spiller en rolle næsten uanset hvilken samfundsdagsorden, man taler om: Om det er sundhed, hvor vores medlemmer udvikler ny behandling indenfor life-science eller fremtidens klima hvor grønne investeringer spiller en rolle. Ingen tvivl om, at DVCA’s medlemmer gør en forskel, når de med risikovillig kapital bidrager til vækst, innovation og jobskabelse i Danmark.

Ambassadører for branchen
DVCA har i årets løb gennemført en strategiproces i tæt dialog med vores mange udvalg og bestyrelsen. Det har bl.a. ført til, at vi har styrket vores tilstedeværelse på sociale medier, fx LinkedIn, hvor vi deler nyheder og viden om branchen. DVCA’s medlemmer er de allervigtigste ambassadører for branchen, og jeg opfordrer alle til at dele de gode historier, også på sociale medier, når I kan. Kritiske mediehistorier viser således, at vi fortsat har et stort fælles ansvar for at udbrede viden om, hvordan det entreprenante Danmark skaber værdi for hele samfundet.

Apropos det så har vi indført et nyt initiativ i nyhedsbrevet, idet vi hver måned bringer nye artikler med fokus på iværksættere, investorer eller som indeholder baggrundsviden om teknik og lovstof. I denne måned har formanden for DVCA´s skatteudvalg, Daniel Noe Harboe fra PWC, eksempelvis skrevet en vidensartikel om det nye EU-direktiv (DAC6), som har til formål at styrke skattegennemsigtigheden og bekæmpe aggressive skatteordninger. Men brug også gerne feriedagene på at læse fremragende artikler fra og om andre af vores medlemmer i de forrige udgaver af nyhedsbrevet:

Det politiske år der gik
Det var en vigtig sejr for DVCA, at et bredt flertal i Folketinget i sommeren 2018 vedtog nye regler, der medfører, at investering i værdipapirer som udgangspunkt ikke udgør et fast driftsted i Danmark. Selvom sagen er af teknisk karakter, og ikke har fyldt meget i medierne, er den nye lovgivning af stor betydning for kapitalfonde i Danmark. Ikke mindst fordi den blev vedtaget med bred politisk opbakning. Kun SF sprang fra.

2018 har også været året, hvor business angels og venturefonde for alvor blev anerkendt for deres X-faktor. Der er i dag en bred anerkendelse af, at de flere tusinde danske business angels spiller en vigtig rolle for jobskabelsen i hele Danmark. Og igennem hele 2018 har erhvervssektionerne bugnet med danske startup-virksomheder, som har tiltrukket kapital til vækst fra danske og internationale venturefonde.

Næste år venter et folketingsvalg – og mit budskab er, at den til enhver til siddende regering bør stræbe efter at sikre de rammevilkår der skal være til stede for at danske investorer kan investere i danske iværksættere, og at udenlandske investerer føler sig trygge retssikkerheden rent skattemæssigt og dermed tør investere her.

Vi glæder os til 2019
I det nye år træder en række politiske initiativer i kraft, som alle har til formål at styrke iværksætteriet: Aktiesparekontoen, investorfradraget og forbedrede vilkår for aktieaflønning i startups, har alle haft DVCA som ophavsmand.

Selvom ordningerne endnu ikke har en drøjde, som vil revolutionere den måde, som danskerne inviterer på, så er det en god start, som forhåbentlig kan udbygges i fremtiden. Men vi kommer ikke uden om, at et opgør med iværksætterskatten på udbytter og den høje danske aktieafkastbeskatning er nødvendigt, hvis vi for alvor skal blive et iværksætterland i topklasse.

I DVCA ønsker vi, at udbrede forståelsen bredt i samfundet om den værdi som vores medlemmer skaber. Og som noget nyt planlægger vi at facilitere et uddannelsesforløb for young professionals i sommeren 2019 – et Summer Academy – som vi naturligvis håber, at en bred skare af medlemmerne vil støtte op om, og som vil blive beskrevet mere indgående i det nye år. Vi kigger således ikke kun ind i et godt 2019, men forhåbentligt også i en god fremtid på længere sigt.

Med disse ord vil jeg gerne takke for samarbejdet i det forgange år og den gode opbakning, vi i sekretariatet har fået fra jer, vores medlemmer. Vi glæder os til at tage fat i 2019 og fortsætte samarbejdet. På gensyn i foreningen.

Med venlig hilsen
Henriette Kinnunen
Adm. direktør, DVCA

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.