Henriettes leder, 28. maj, 2019

Historisk stor tilslutning til EU

I weekenden kulminerede den store valgkamp op til Europa-Parlamentsvalget. Denne gang har der været historisk stor tilslutning til både valget og til EU generelt. Målinger fra bl.a. mediet Politico viser, at hver anden europæer stemte til årets EP-valg, hvilket er den højeste valgdeltagelse siden 1994. Og Danmark ligger i top med en valgdeltagelse på 66 pct. – lige efter Malta (73 pct.), Luxembourg (84 pct.) og Belgien (89 pct.).

Der kan næppe herske tvivl om, at den store splittelse og bekymring omkring Brexit, har været én af årsagerne til den store EU-opbakning i år. Det kendetegner fx det danske EU-parlamentsvalg, at det netop er de EU-kritiske partier – DF og Folkebevægelsen mod EU – der oplevede den største tilbagegang ved weekendens valg. Hvor der før har været en lyst til at diskutere, om vi skulle være medlem af EU, er der nu sket en ændring til, at vi i stedet spørger, hvordan vi skal være en del af EU, hvilket ikke mindst har betydning i forhold til DVCA´s medlemmer, der alle er dybt afhængige af den frihandel og de fællesstandarder, der kendetegner EU´s indre marked.

S-forslag rammer iværksætterne hårdt

Herhjemme fortsætter valgkampen op til Folketingsvalget den 5. juni, og som valgkampe er flest, bliver der også under denne lanceret og relanceret en lang række politiske forslag, som skal flytte vælgere fra et parti til et andet. Et eksempel er Socialdemokratiet økonomiske plan som blev lanceret i sidste uge, hvor partiet foreslår at hæve den højeste skatteprocent på aktieindkomster fra de nuværende 42 pct. til 45 pct. Forslaget har som erklæret formål at sikre symmetri mellem aktieindkomstbeskatning og lønindkomstbeskatning.

I DVCA er vi bekymret for Socialdemokratiets forslag, da det reelt vil medføre en øget beskatning på investeringer i dansk erhvervsliv. Danmark har i forvejen én af OECD´s højeste marginalbeskatninger på aktieindkomst og dermed også en beskatning, der ligger langt over niveauet i vores nordiske nabolande. Vores bekymring er, at ved at øge denne beskatning yderligere vil dem der bliver ramt hårdest være de danske vækstvirksomheder, der forsøger at rejse risikovillig kapital, når virksomheden skal vokse.

Danmark som iværksætternation

Hvis Danmark skal være med i toppen, er det nødvendigt med konkurrencedygtige vilkår for både vores startups og investorerne.

Netop for at sikre vores iværksættere de bedst mulige rammevilkår, har DVCA’s business angel udvalg udarbejdet et nyt business angel-katalog. Kataloget indeholder 10 forslag, som skal være med til at gøre Danmark en iværksætternation i særklasse. Forslagene spænder over afskaffelse af iværksætterskatten, lettere adgang til nøglemedarbejdere fra udlandet, geninvestering af kapital i startups og muligheden for at investere os ud af klimakrisen.

Impact investments som et tredje ben hos DVCA

Den 13. maj afholdte vi vores første impact-arrangement i samarbejde med Danske Bank. Arrangementet, der handlede om bæredygtige investeringer i Afrika, var den første i rækken, hvor vi zoomer ind på nogle af områderne, der indgår i FN’s 17 verdensmål, og interessen var enorm. Over 70 deltog i arrangementet, hvor spørgelysten og nysgerrigheden var stor.

I det hele taget kan det konstateres, at ESG, ansvarlighed og impact investeringer for alvor kommet på dagsordenen. Både hos DVCA og i vores omgivende samfund. Derfor kører vi i den kommende tid en artikelserie, som går i dybden med, hvordan man arbejder med ESG og ansvarlighed hos nogle af DVCA´s medlemmer.

I den første artikel har vores dygtige journalist Nikolai Steensgaard været på besøg hos Thomas Broe-Andersen, Managing Partner, FSN Capital, som redegør for, hvordan godt afkast går hånd i hånd med god ansvarlighed. FSN Capital står bl.a. bag investeringer i Netcompany, Lagkagehuset og Fitness World. I næste artikel besøger vi Henrik Nøhr Poulsen, direktør for Equities & Alternatives i PFA Asset Management. Stay tuned.

Nordic Private Equity Summit 2019

Igen i år løber vores Nordic Private Equity Summit af stablen. I år er det den 19. juni, hvor vi kan præsentere et stærkt lineup af inspirerende key note speakers. Bl.a. Kasim Kutay fra Novo Holdings, Øystein Moan fra Visma og ikke mindst James Carville, som er amerikansk, politisk kommentator, og som bl.a. har været politisk rådgiver for Bill Clinton, Tony Blair samt John Kerry.

Det er en dag, som jeg personligt glæder mig meget til, og jeg håber derfor, at også du når at tilmelde dig dagen. Med disse ord ønsker jeg alle en god valgdag den 5. juni og håber, at vi ses til Nordic Private Equity Summit den 19. juni.

Rigtig god læselyst,

– Henriette

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.