Henriettes leder – september 2019

Den politiske sæson er efterhånden skudt godt i gang og vi må forvente, at regeringens finanslovsudspil er nært forestående. Og her ved vi, at der gemmer sig nogle tidsler for bl.a. iværksætter-Danmark, idet den socialdemokratiske regering allerede har meldt ud, at den vil give aktieindkomstskatten et nøk op med risiko for, at danske startups får endnu sværere ved at tiltrække sig risikovillig kapital end tilfældet er i dag.

Derfor håber vi også, at man i stedet fra politisk side vil lytte til anbefalingerne fra bl.a. Produktivitetskommissionen og Iværksætterpanelet – som har foreslået at Danmark i lighed med de øvrige nordiske lande indfører en lav, flad skat på kapitalindkomst – så der ikke unødvendigt lægges sten i skoen for dansk erhvervslivs evne til at tiltrække de risikovillige investeringer, som er forudsætningen for vækst, innovation og produktivitetsløft i vores samfund.

Set fra DVCA’s perspektiv er der således et stort ønske om, at vi sammen med politikerne sætter fokus på, hvordan vi i Danmark bliver endnu bedre til at fostre fremtidens virksomheder: Dem, som skal udvikle fremtidens arbejdspladser og bæredygtige løsninger, herunder løfte den grønne omstilling.

Vi hilser nyt skattekodeks velkomment

Som brancheforening har DVCA et iboende ønske om, at der føres en ansvarlig økonomisk politik på Christiansborg. Men ansvarlighed i investeringerne er også noget, som er vigtigt for vores medlemmer.

Derfor er det positivt, at pensionsselskaberne ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA er gået sammen om et sæt fælles principper for ansvarlig skatteadfærd for deres investeringer i unoterede virksomheder gennem eksempelvis venture- og kapitalfonde.

Medlemmer af DVCA er allerede underlagt etiske retningslinjer, som også omfatter ansvarlig skatteadfærd. Men det er et område, som fortjener maksimalt fokus og derfor er vi i gang med at udarbejde et særskilt kodeks på området, som flugter med pensionskassernes.

Masser af liv i foreningen

Lad mig runde af med den gode nyhed, at august måned allerede har budt på masser af aktivitet i foreningen med velbesøgte gå-hjem-møder og et succesfuldt Summer Academy – foreningens nye uddannelsesinitiativ, som du kan se en reportage om i indeværende nyhedsbrev.

Næste event er Go’-morgen-møde om køb af børsnoterede virksomheder hos Kromann Reumert den 11. september efterfulgt af lanceringen af DVCA’s årsskrift den 24. september. Og så ser vi som altid frem til DVCA’s Topmøde d. 12. og 13. november.

Venlig hilsen

Henriette Kinnunen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.