Her finder du Aktive Ejeres høringssvar:

01.03.2022 Høringssvar: Høringsvar til udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,
skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og ligningsloven

15.12.2021 Høringssvar: Høringssvar til revision af FAIF- og UCITS-direktiverne

28.04.2021 Høringssvar: Til folketingets skatteudvalgs arbejdsgruppe om iværksætteri

02.02.2021 Høringssvar: Ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven

29.01.2021 Høringssvar: EU-kommissionens konsultation vedr. justering af FAIF-direktivet

2020

20.03.2020 Høringssvar: Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter mv.

11.02.2020 Høringssvar: DVCA’s kommentarer ifm. vejledning til hvidvaskloven

13.02.2020 Høringssvar: Aktiesparekontoloven

2019

23.10.2019 Høringssvar vedr. L4

03.05.2019 Høringssvar: Momsstyresignal investeringsforeninger

2018

23.03.2018 Høringssvar: Modernisering af tilflytterreglerne

23.03.2018 Høringssvar: Fast Driftssted

19.03.2018 Høringssvar: Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs og-forskningsvirksomhed

16.01.2018 Høringssvar: Medarbejderaktier

09.01.2018 Høringssvar: Forslag til lov om Vækstfonden

2016

11.03.2016 Høringssvar: Om bekendtgørelse udstedt under FAIF-loven

29.02.2016 Høringssvar: Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger

2015

13.10.2015 Høringssvar: Om skatteloven – nedsættelse af udbytteskat

06.10.2015 Høringssvar: Styresignal om momsfradrag i holdingselskaber

18.09.2015 Høringssvar: Ændring af revisorloven

11.09.2015 Høringssvar: Styresignal som opfølgning på ATP PensionsService

13.05.2015 Høringssvar: Indskydergarantibekendtgørelsen

24.02.2015 Høringssvar: Skattelove

2014

09.10.2014 Høringssvar: FAIF-lovændring

22.09.2014 Høringssvar: Lempelse af udbyttebeskatning

30.06.2014 Høringssvar: Styresignal som opfølgning på ATP PensionsService

28.04.2014 Høringssvar: Om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde

04.04.2014 Høringssvar: EuVECA-forordningen

19.03.2014 Høringssvar: Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

24.02.2014 Høringssvar: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven

2013

17.12.2013 Høringssvar: L81

01.11.2013 Høringssvar: Ændring af lov om forvaltere af alternative investeringer

29.10.2013 Høringssvar: Om opgaver i relation til lov om forvaltere af alternative investeringer

01.08.2013 Høringssvar: Ændring af lov om finansiel virksomhed mm.

03.06.2013 Høringssvar: Bekendtgørelser udstedt i medfør af LAIF

09.01.2013 Høringssvar: Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringer (LAIF)

2012

31.10.2012 Høringssvar: L10

25.09.2012 Høringssvar: Iværksætterskatten

21.02.2012 Høringssvar: Lovforslag om begrænsning af underskudsfremførsel

2011

07.12.2011 Høringssvar: Forslag til forordning om europæiske venturefonde

24.11.2011 Høringssvar: Skatteforslag i finanslov

25.10.2011 Høringssvar: EU-forslag til beskatning af finansielle transaktioner

30.03.2011 Høringssvar: Om iværksætteraktier

21.03.2011 Høringssvar: Ændring af lov om Vækstfonden

2010

06.05.2010 Høringssvar: Evaluering af vækstfonden

2009

26.03.2009 Høringssvar: Ændring af aktieavancebeskatningsloven

2008

16.10.2008 Høringssvar: Ændring af etableringskontoordningen

06.05.2008 Høringssvar: L181

12.02.2008 Høringssvar: Kommissionens momspakke

04.02.2008 Høringssvar: Lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove

2007

19.02.2007 Høringssvar: Ændring af selskabsskatteloven.