Indkaldelse til generalforsamling i Aktive Ejere

I overensstemmelse med Aktive Ejeres vedtægter §9, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Aktive Ejere tirsdag d. 14. juni kl. 10.00

Hvornår: tirsdag den 14. juni 2022 kl. 10.00 til 12.00
Hvor: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, København Ø

Tilmelding:
Medlemmer, som ønsker at deltage, opfordres til at tilmelde sig. Tilmelding til Aktive Ejeres generalforsamling kan ske til via linket her eller til aktiveejere@aktiveejere.dk.

Stem via fuldmagt:
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem eller til bestyrelsen. Et fremmødt medlem kun kan medbringe tre fuldmagter. Der gælder ikke begrænsninger i antallet af fuldmagter, som kan gives til bestyrelsen. Fuldmagt skal gives skriftligt. Sekretariatet hjælper gerne til med at koordinere fuldmagternes overdragelse til andre medlemmer eller bestyrelsen.

En fuldmagt skal være sekretariatet i hænde senest ved generalforsamlingens påbegyndelse.

Regnskabet for 2021 vil 14 dage før generalforsamlingen kunne modtages per mail ved henvendelse til Aktive Ejeres sekretariat.

Sager og forslag, som medlemmer ønsker optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal fremsendes via e-mail til Aktive Ejeres sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive udsendt på en opdateret dagsorden til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Adgang er alene tilladt for Aktive Ejeres medlemmer.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.