Skip to main content

Interview med erhvervsminister Simon Kollerup

27. september 2019

Regeringen har fokus på at gøre Danmark til en grøn iværksætternation. Og ifølge erhvervsministeren spiller økosystemet for investeringer en central rolle.

Erhvervsminister, Simon Kollerup (S)

Der er skabt mange Unicorns, men de fleste af dem er flyttet ud af Danmark i dag. Er det et problem?

De stærke danske iværksættervirksomheder danner fundamentet for fremtidens danske arbejdspladser. Som erhvervsminister er jeg derfor meget opmærksom på, at vi undgår, at virksomhederne flytter ud af landet, men at de i stedet udvikler sig til vækstvirksomheder og unicorns her i Danmark.

En af regeringens ambitioner er at gøre Danmark til en grøn iværksætternation med et stærkt økosystem for grønne iværksættere og grønne investorer. Derfor skal Danmark især tiltrække, skabe og fastholde fremtidens grønne virksomheder og unicorns. Det er afgørende for, at vi igen kan tage lederskab for den grønne omstilling.

Er danske pensionskasser tilstrækkeligt orienteret mod venture- og business angel-miljøet? Burde de investere mere?

Pensionskasserne har som deres ypperste opgave at sikre danskerne en god og sikker pensionstilværelse. Det skal selskaberne selvfølgelig tage hensyn til, når de placerer midler i investeringer som f.eks. nystartede virksomheder, der har en højere risikoprofil.

Investeringssamarbejdet mellem Vækstfonden og pensionsselskaberne, Dansk Vækstkapital, har imidlertid vist, at der kan leveres gode, solide afkast ved investeringer i venturefonde. Jeg håber, at de erfaringer – og de kompetencer, der er opbygget i selskaberne – vil give pensionsselskaberne mere mod på at investere i venture- og BA-miljøet.

Noget tyder på, at de mindre virksomheder fortsat ikke investerer nok, hvilket kan gå ud over deres produktivitet. Har regeringen initiativer på vej i forhold til at skabe bedre rammer for at investere?

Det er korrekt, at mindre virksomheders investeringer har været relativt lave efter finanskrisen. De store virksomheders investeringer har indhentet niveauet fra før krisen, mens de mindre virksomheder har noget vej igen. Det er uheldigt, da investeringer er afgørende for, at virksomhederne kan øge deres produktivitet og understøtte deres produktion og beskæftigelse. Derfor er det vigtigt, at de mindre virksomheder investerer mere i f.eks. ny teknologi og grønne løsninger. De små og mellemstore virksomheder skal også være med til at udvikle de løsninger, som skal sikre vores grønne omstilling, og som er nødvendig, hvis vi skal i mål med at reducere drivhusgasserne med 70% inden 2030.

Hvordan oplever du samspillet mellem de private investorer og staten, f.eks. Vækstfonden?

Vækstfonden investerer altid sammen med private investorer, hvilket har skabt et sundt og godt samspil, der styrker hele det danske investormiljø. Med den nye ”tidlig fase-indsats”, der blev lanceret tidligere i år, har business angels desuden fået mulighed for at søge om en automatisk matchingfacilitet i Vækstfonden, som de kan bruge til at strække deres investeringer længere – og det betyder jo i sidste ende mere risikovillig kapital til iværksætterne. Det understreger, at der kan bygges spændende ting, når vi har et stærkt samarbejde mellem Vækstfonden og de private investorer.  

Bæredygtighedsdagsordenen med FN’s 17 Verdensmål fylder meget, både i politik og erhvervsliv. Hvilken rolle mener du, at investeringskapitalen i Danmark spiller ift. at fremme målene?

Nogle af FN’s 17 Verdensmål er med til at sikre en udvikling, hvor alle har adgang til basale fornødenheder som mad og vand, uddannelse, infrastruktur mv. Andre sætter retning i forhold til den grønne og bæredygtige omstilling af vores økonomi og samfund. Det gælder f.eks. FN’s mål om klimaindsats, anvendelse af vedvarende energi og ansvarligt forbrug. 

Netop den grønne og bæredygtige omstilling af økonomien er blandt regeringens centrale prioriteringer – og et af de områder, hvor jeg ser et stort forretningspotentiale for danske investorer og danske virksomheder. Det gælder både nye forretningsmuligheder for at nå regeringens ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70%, i 2030 og en bredere udvikling, hvor danske arbejdspladser og danske løsninger skal bidrage til den grønne omstilling på en global skala.

Vi skal bygge videre på de dele af dansk erhvervsliv, der gør os internationalt førende inden for grønne løsninger. Men vi skal også turde at være med til at udvikle og anvende fremtidens grønne løsninger. Her spiller bl.a. venture- og kapitalfonde en central rolle. For det ligger i fondenes DNA at udvikle nye virksomheder og se på nye forretningsmodeller. Og det er i høj grad også private investorer og den finansielle sektor, der skal opbygge de nødvendige kompetencer og rejse kapitalen til at investere i grøn omstilling. Det er en udvikling, der er i gang – og hvor jeg tror, der kommer et stigende behov for investorer, der forstår forretningsmulighederne i den grønne omstilling.  

Regeringen har store grønne ambitioner, og samtidig har du indikeret, at ”Produktionsdanmark” skal have gode rammevilkår. Hvordan skal de to dagsordener løftes?

Jeg ser ikke den grønne omstilling og det at sikre gode rammevilkår for Produktionsdanmark som modsætninger. Tværtimod. Der er et vigtigt samspil, idet et stærkt dansk erhvervsliv skal være med til at komme på de gode løsninger, der kan skubbe på den grønne omstilling. Og det er samtidig min forventning, at vi, hvis vi kommer først med de gode løsninger, også kan gøre det til ”big business” for dansk erhvervsliv.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.