Danmark er et dejligt land. Vi har i international sammenhæng et stærkt velfærdssamfund med fri og lige adgang til uddannelse og sundhed. Og vi er det land i verden, som er bedst til at sikre, at alle mennesker – uanset social baggrund – kan opfylde deres potentiale og skabe det liv, de ønsker. Det giver frihed for den enkelte og betyder for virksomhederne, at de har adgang til flere veluddannede medarbejdere.