Finans: Kapitalfonde sætter turbo på opkøbsjagt

Kapitalfonde sætter turbo på opkøbsjagt

Kapitalfonde som er aktive i Danmark har i 2015 og 2016 skruet markant op for opkøbstempoet, og trods storpolitisk uro og beskeden vækst i de europæiske økonomier forventer fondene fortsat høj aktivitet langt ind i 2018.

Aktiviteten har været høj i det første halvår af 2017, hvor kapitalfondene har købt 29 virksomheder i årets første seks måneder mod 26 i samme periode sidste år.

I en frisk DVCA-survey blandt 14 kapitalfonde i Danmark venter 80 pct., at det høje opkøbsniveau vil holde sig de kommende 12 måneder mens 60 pct. forventer en stigning i exits.

“Vi forventer, at 2017 og 2018 også vil blive gode år. Noget af den værdisætning, der er sket det seneste år, har indbygget, at der kommer en vækst i de overtagne virksomheder. Nogle virksomheder vokser stærkere, end den generelle økonomi gør, og nogle vokser svagere. Men hvis der er en økonomi med en vis vækst, og der kommer nok 2 pct. i Danmark i 2017 og 2018 på BNP-niveau, så tror vi, at tingene vil fortætte på et forholdsvist højt aktivitetsniveau, både hvad angår køb og salg af virksomheder,” siger Ole Steen Andersen, bestyrelsesformand i DVCA.

Ole Steen Andersen

Søren Krejler, partner i revisions- og konsulenthuset EY, mener der er en række gevinster ved fondenes opkøb.

“En af effekterne af, at en virksomhed skifter hænder, er, at privatpersoner får konverteret ejerskab af en virksomhed til kontanter. Rigtig mange af dem, der har bygget en virksomhed op og solgt den, vil gerne hjælpe nye startup-virksomheder. Det ser man en del af i iværksættermiljøet,” siger EY-partneren.

Du kan læse hele artiklen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.