Skip to main content

Kapitalfondenes virksomheder er Danmarksmestre i samfundsansvar

Samfundsansvar, bæredygtighed og ansvarlighed er i den grad i fokus i disse år – og med god grund. Såvel befolkning, erhvervsliv som pensionskasser m.v. efterspørger i højere grad samfundsansvar. En ny analyse fra DVCA – brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels – viser, at den danske kapitalfondsbranche driver samfundsansvaret til nye højder i de virksomheder, de ejer.

Ifølge en ny analyse fra DVCA, som er brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels, viser, at kapitalfonde i høj grad er sig deres samfundsansvar bevidst.

DVCA’s analyse viser, at danske kapitalfondsejede virksomheder målt på tilslutningen til UN Global Compact, der forpligter deltagende virksomheder til målrettet at arbejde med samfundsansvaret, er mere end 7 gange mere repræsenteret i forhold til de virksomheder, der ikke er ejet af en kapitalfond.

Næstformand i DVCA og Managing Partner i kapitalfonden Polaris Equity, Jan Kühl udtaler:

“I gamle dage sagde man, at ”The business of business is business”. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at vi alle er en del af noget større. Og derfor er jeg også stolt af, at danske kapitalfondsejede virksomheder er overrepræsenteret i forhold til de virksomheder, der ikke er ejet af kapitalfonde.”

Jan Kühl fortsætter:

“De fleste overser, at kapitalfondenes største investorer er dig og mig gennem vores pensionskasser. Ansvarlighedsdagsordenen blandt de danske kapitalfonde er drevet frem af et fælles ønske på begge sider af bordet om ansvarlig virksomhedsdrift. Det overses alt for ofte.”

Der er pt. ca. 300 – primært mellemstore – danske virksomheder, som er ejet af en kapitalfond. 40 af disse virksomheder har tilsluttet sig UN global Compact – svarende til 13,5 pct. I den sammenlignelige gruppe af danske virksomheder, har 1,9 pct. svarende til 358 virksomheder tilsluttet sig UN Global Compact.

Analysen kan læses her.

Hvad er UN Global Compact?

UN Global Compact (UNGC) blev lanceret af FN i år 2000. For at blive medlem af UNGC skal virksomheder forpligte sig til at arbejde med 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Principperne bygger bl.a. menneske- og arbejdstagerrettigheder. Virksomhederne skal for at (for)blive medlem af UNGC overholde og rapportere årligt på arbejdet med de 10 principper.

De 10 principper er:

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
Princip 2: Virksomheder skal sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
Princip 3: Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
Princip 4: Virksomhederne skal støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde.
Princip 5: Virksomhederne skal støtte afskaffelse af børnearbejde.
Princip 6: Virksomhederne skal eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedsorienteret tilgang til miljømæssige udfordringer.
Princip 8: Virksomhederne skal tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
Princip 9: Virksomhederne skal tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.
Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.