Kapitalfonds-ejede virksomheder er bedst på børsen

Kapitalfonds-ejede virksomheder er bedst på børsen

Pressemeddelelse 26.01.2018

Virksomheder, der er børsnoteret af kapitalfonde, har gennem mange år givet et bedre afkast end det øvrige marked. Det viser en ny analyse fra DVCA. I en ny analyse har DVCA undersøgt danske børsnoteringer fra juni 2010 til februar 2018 og gennemgået virksomhedernes udvikling.

KPMG har foretaget en lignende analyse af det svenske marked for perioden 2001-2016 og begge analyser viser samstemmende, at virksomheder noteret af kapitalfonde generelt har klaret sig bedre end det øvrige marked.

Fonde skaber værdi på børsen

Kapitalfonde har børsintroduceret 9 virksomheder i Danmark siden juni 2010. Disse virksomheder har i gennemsnit leveret et højere afkast end børsmarkedet generelt, viser DVCA’s analyse af udviklingen i aktiekurser og udbetalte udbytter til aktionærerne gennem de sidste otte år.

Værdien af en hypotetisk aktieportefølje bestående af tidligere kapitalfonds-ejede virksomheder, vægtet efter virksomhedernes størrelse, er således højere end værdien af det sammenlignelige OMX C20 GI-indeks.

“Kapitalfondenes tidligere virksomheder er løbet fra C20-indekset de sidste otte år. Resultatet vidner om, at fondene med sit aktive ejerskab formår at skabe såvel et godt afkast som langsigtet værdi i de virksomheder, de ejer,” udtaler Henriette Kinnunen, adm. direktør i kapitalfondens brancheforening DVCA.

Tilbageviser kritik

Kapitalfonde er førhen blevet kritiseret for at sende virksomheder på børsen, som efterfølgende ikke giver det store afkast. Men analysens tørre tal tegner det modsatte billede.

“Det er i kapitalfondenes interesse, at børsnotere stærke virksomheder der giver investorerne solide afkast. Det giver tillid til de virksomheder, som fondene bringer på markedet, hvorimod det vil påvirke deres salgsmuligheder negativt, hvis de får ry for at bringe dårlige virksomheder på markedet”, fortæller Henriette Kinnunen.

Siden 2010 har kapitalfonde noteret Chr. Hansen, Pandora, TDC, Matas, ISS, OW Bunker, DONG, Nets og TCM. OW Bunker medførte tab af hele investeringen, og der har været kursfald i Matas og TDC siden børsnoteringerne. Dét opvejes imidlertid af høje udbyttebetalinger fra selskaberne til aktionærerne samt en positiv udvikling i kursen på ISS og DONG samt især Pandora og Chr. Hansen.

Samme udvikling i Sverige

At kapitalfondenes børsnoteringer slår markedet er ikke kun et dansk fænomen, men ses også i fx Sverige. Her har KPMG har analyseret 74 svenske børsnoteringer fra 2001-2016 og også her har kapitalfondenes børsintroduktioner genereret et bedre afkast end det generelle marked.

“Kapitalfonde leverer også sunde børsnoteringer udenfor Danmark. I fjor viste en svensk analyse, at virksomheder noteret af kapitalfonde har mere stabile og højere afkast end øvrige virksomheder på den svenske børs. Det er altså ikke kun i Danmark, at kapitalfonde leverer sunde børsnoteringer – det gør de også i vores broderland Sverige,” afrunder Henriette Kinnunen.

Du kan læse analysen her (NB: lukkekurser pr. 28/02/18 analysen er opdateret med nyt metodebilag pr. 06.03.2018 og med et robusthedstjek pr. 20.03.2018).  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.