Skip to main content

Lancering af Aktive Ejeres Aktivitetsrapport 2020/2021

16. november 2021

Læs Aktivitetsrapporten 2020/2021 her:

Vi lancerer nu Aktivitetsrapporten for 2020/2021. En rapport som hvert år tager temperaturen på centrale dele af virksomhedsinvestorbranchen, og som afdækker væsentlige nøgletal og investeringstrends fra året, der er gået.  

Aktivitetsrapporten 2020/2021 ser nærmere på, om de danske kapitalfonde, venturefonde og business angels formåede at holde hjulene i gang under covid-19. Det gjorde de, selvom foråret 2020 var præget af lav risikovillighed, hvorfor aktivitetsniveauet var svækket blandt kapitalfonde. Alligevel rejste de danske kapitalfonde dobbelt så meget kapital i 2020 som året forinden, da andet halvår viste en markant øgning i antal handler. 

Og der var særligt positive takter i det danske venturemiljø, der formåede at fastholde et højt aktivitetsniveau på trods af covid-19 og nedlukning. Mere end halvdelen af ventureinvesteringerne i 2020 gik til teknologivirksomheder, som om nogen formåede at se forretningsmuligheder i nedlukningerne. 

Det er en samfundsopgave, der løftes, når der investeres. Når de danske business angels i 2020 investerede godt 365 mio. kr. i danske startups, skabes der arbejdspladser og vækst, som er afgørende for at holde vores samfund i gang. Og som har været særligt afgørende i pandemiens modvind.  

Et øget fokus på diversitet og den grønne dagsorden, er helt centrale emner i Aktive Ejeres strategi, og det reflekteres i den årlige aktivitetsrapport.  

Sammen med Level20, Allbright, Nasdaq og de nordiske brancheorganisationer for kapital- og venturefonde, arbejder den danske brancheforening for at fremme diversitet. Aktivitetsrapporten viser, at adspurgte medlemmer har taget det på sig, at samarbejde med diversitetsfremmende organisationer og sætte klare mål for kønsfordeling i ledelse og bestyrelser. 

Aktive Ejere giver i rapporten endvidere en status på det antal transaktioner, der i 2020 aktivt bidrog til den grønne omstilling, og hvor kerneforretningen er grøn/bæredygtig. 

Aktive Ejeres Aktivitetsrapport 2020/2021 lanceres i forbindelse med Topmødet 2021, hvor medlemmer og andre hovedaktører i branchen samles til en status på det danske investeringsmarked 

Yderligere information: Direktør Jonathan SH. Nielsen på tlf. 2284 1989 eller mail jonathan@aktiveejere.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.