Skip to main content

Lovstof

Kapital- og venturefonde samt business angels er underlagt en række lov og regler. For at skabe et overblik over disse for Aktive Ejeres medlemmer og interessenter udvikler og vedligeholder Aktive Ejere og samarbejdspartnere denne side samt undersider.

Nye skatteregler om aggressiv skatteplanlægning rammer aktive ejere

20. december 2018
Nye skatteregler om aggressiv skatteplanlægning rammer aktive ejere Af Daniel Noe Harboe, skattepartner PWC EU har vedtaget et nyt direktiv (DAC6…

DVCA’s iværksætter-incitamenter i høring

28. september 2018
I forbindelse med Erhvervs- og Iværksætterpakken fra 2017 blev en række af DVCA´s politikforslag imødekommet. Her ses en status over de forskellige…

FAIF-loven

14. februar 2018
FAIF-Hovedlov Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.: Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8….

EuVECA

14. februar 2018
Forordningen Rådets forordning nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde kan downloades via dette link. [/expand] [expand title= “Skemaer”] …

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.