Mazanti-Andersen Korsø Jensen

Hjemme: Amaliegade 10 København K 1256 Danmark

Medlemsinformation: Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerselskab er en førende mellemstor advokatvirksomhed, der i vidt omfang rådgiver og beskæftiger sig med alle aktører på venture og kapitalfondsmarkedet. Firmaet arbejder i effektive teams, der arbejder dedikeret og løsningsorienteret med en udpræget kommerciel og praktisk tilgang og på et højt fagligt og juridisk niveau. Deres teams arbejder med alle sider af venture- og kapitalfondes udfordringer, herunder etablering og opstart af ventureselskaber og kapitalfonde, investerings- og tegningsaftaler, ejeraftaler, warrant- og incentiveordninger, kapitalrejsning, skatteforhold, regulatoriske spørgsmål, køb og salg af virksomheder, kapitalmarkedstransaktioner, herunder børsnotering i Danmark og udlandet, due diligence i forbindelse med disse transaktioner m.v. De arbejder også for forvaltere af venture- og kapitalfonde.

Kontaktperson: Niels Walther-Rasmussen – nwr@mazanti.dk

Mazanti-Andersen Korsø Jensen Limited Partnership Company is a leading medium size law firm, which widely advices and interacts with all operators on the venture capital and private equity fund market. The firm operates in effective teams, which are dedicated and solution-oriented with a distinct commercial and practical approach on a professional and legal high level. The teams engage with all aspects of the challenges for venture capital and private equity funds, including establishment and commencement of venture capital and private equity funds, investment and subscription agreements, shareholder?s agreements, warrant and incentive schemes, raising of capital, tax issues, regulatory matters, mergers and acquisitions, capital market transactions, including stock exchange listing in Denmark and abroad, due diligence in connection with these transactions etc. The teams furthermore perform services for administrators of venture capital and private equity funds.

Contact person: Niels Walther-Rasmussen – nwr@mazanti.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.