Aktive Ejeres medlemmer

Foreningens medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W

Danske Bank

Danske Markets – Private Equity investerer en del af bankens egenbeholdning som egenkapital i unoterede selskaber