Attraktiv pensionsordning gennem Danica

DVCA har indgået en rammeaftale med Danica Pension, der bl.a. betyder, at mindre og mellemstore virksomheder kan få en attraktiv pensionsaftale, som var de en del af en større koncern.
Tilgængelig for medlemmer via ekstranet.

Infopaq: medieovervågning og markedsresearch
DVCA har indgået en rabataftale med Infopaq, hvor alle medlemmer af DVCA og deres porteføljevirksomheder kan få 30% rabat på medieovervågning.

Unquote.com: Private Equity Insight

Vi kan tilbyde 25% rabat på prisen for 12 måneders fri adgang til ”Private Equity Insight” til alle DVCA medlemmer. Aftalen indebærer også, at du nu kan få 20% rabat på prisen for et fuldt abonnement på Unquote.com.

Unquote.com er et nyhedsmagasin på nettet, der dagligt leverer kapitalfondsnyheder. Unquote har leveret kapitalfonds-nyheder og information til det europæiske marked i næsten 20 år, og er et godt værktøj til brug for kapitalfondsbranchen.

Bestyrelsesansvarsforsikring

Som medlem af DVCA kan din virksomhed få ren besked om bestyrelsesansvarsforsikringer. I samarbejde med Chubb Insurance Company, Willis, Kromann Reumert og AON tilbyder DVCA information om vilkår og dækningsoversigt. Oplysningerne er tilgængelige på DVCA’s ekstranet.

Standard kontraktsæt

DVCA har i samarbejde med Vækstfonden og Advokatfirmaet Horten A/S udarbejdet et sæt standard kontrakter til DVCA’s medlemmer med henblik på, at DVCA’s medlemmer skal kunne anvende det som kontraktmæssigt udgangspunkt i forbindelse med deres respektive investeringer.

Det koster normalt 500 kr. eksl. moms at rekvirere kontraktsættet, men forefindes på DVCAs ekstranet.

Uddannnelse

Forskning og entreprenørskab må supplere hinanden, hvis nye videnskabelige og teknologiske ideer skal omsættes til forretningskoncepter og bringes på markedet. Dette forudsætter, at iværksætteren har et basalt kendskab til, hvorledes venturekapital og private equity-finansiering fungerer. Det kræves samtidig, at venture kapitalister uddannes, således at disse i højere grad, formår at understøtte entreprenøren og hermed er med til at sikre afkast af investeringen.

Venture kapital er et vigtigt element i det danske innovationsmiljø. Det er dog også kendt, at finansiel kapital ikke skaber succes i sig selv, men at denne må suppleres med andre kompetencer. Både teori og praksis har modbevist myten om at iværksættere fødes – de skabes. Derfor indeholder undervisningen i entreprenørskab både temaer om iværksætteri og finansiering heraf.

Undervisning i entreprenørskab er et relativt nyt fænomen, både blandt kapital-stærke personer og virksomheder, men også blandt nystartede virksomheder i Danmark. Derfor har DVCA en samarbejdsaftale med den britiske venturekapital branche (BVCA) om en række kurser, der er relevante i forbindelse med venturekapital og private equity.