Skip to main content

Ny analyse: Danmark beskatter carry hårdere end nabolande

3. marts 2021

Invest Europe har indsamlet oplysninger, der viser reglerne for beskatning af carry i en række europæiske lande. Opsummeret viser data, at en række lande har vedtaget specifikke carry-beskatningsregler. Disse lande omfatter Tyskland, Holland, Italien, UK, Frankrig, Irland, Cypern og Danmark. Data viser som forventet, at Danmark er væsentligt hårdere beskattet end vores konkurrerende markeder.

Baggrunden for reglerne om Carry-beskatning i Danmark har været et politisk ønske om at tilsikre, at i Danmark hjemmehørende kapitalfondspartneres “merafkast” på investeringer, foretaget via en kapitalfond, samlet set beskattes på samme niveau som lønindkomst. Dette opnås ved at beskatte de danske kapitalfondspartnere personligt af deres respektive andel af “merafkastet”. Den samlede marginale beskatning for kapitalfondspartnerne på “merafkastet” kommer samlet set herefter til at svare til den marginale skattesats på lønindkomst inklusive topskat.


I lande som Spanien (mainland), Finland, Østrig, Belgien, Tjekkiet, Estland, Litauen, Luxembourg, Rumænien, Sverige og Slovakiet har man ikke vedtaget en specifik carry-beskatning, men indlemmet denne beskatningsform i den eksisterende skattelovgivning henhørende under f.eks. finansiel indkomst eller aktieafkast beskatning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.