Skip to main content

Nyhedsbrev: April 2023

3. april 2023

Hele Aktive Ejeres nyhedsbrev kan læses her:

En leder af Henrik Sass Larsen, administrerende direktør i Aktive Ejere i Aktive Ejere

Kære medlem af Aktive Ejere,

Marts har været en temmelig begivenhedsrig måned for vores branche, og særligt fredag den 10. marts kommer vi nok til at huske, i tiden der kommer.

Krakket på USA’s 16. største bank satte en række bølger i bevægelse, og hurtigt efter Silicon Valley Banks problemer blev der fokus på Credit Suisse. Jeg er sikker på at flere af jer lige nu bruger anseelige ressourcer på at prøve at forudsige, hvor bølgerne ellers rammer, og hvordan udviklingen sætter sig i markedet.

Heldigvis trådte FED til i USA, mens HM Treasury handlede i Storbritannien. Der er vel også god grund til at glæde os over, at den engelske del af Silicon Valley Bank havnede hos HSBC. Tilsammen blev umiddelbare katastrofer afværget, og det er ubetinget godt.

Men lad os også kigge på, hvad der egentlig skete. Efter gode tider så vi i en periode store aktiekursfald, især indenfor vækstaktier, og suppleret med markante rentestigninger i 2022 tørrede likviditeten ud. Det risikerer at føre til en regulær kreditklemme for branchen globalt – og det vil vi naturligvis mærke lokalt her i Danmark.

Vi må derfor forvente at se en kombination af færre nye fonde og en generel forsigtighed med eksisterende fondsreserver. Det vil sandsynligvis medføre markant lavere investeringsaktivitet.

Bliver den forudsigelse virkelighed, så er spørgsmålet om den danske venturebranche egenhændigt kan bære den eksisterende bestand af mere modne vækstselskaber fremad, eller om der bliver brug for at stille muligheder til rådighed, som ikke er på markedet i dag.

Tiden er bestemt ikke moden til egentlige hjælpepakker, men da situationen kan udvikle sig, ville det omvendt være mangel på rettidig omhu bare at lade stå til. Aktive Ejere prioriterer derfor aktuelt at være i tæt dialog med både politiske beslutningstagere og de statslige strukturer, der kan spille en konstruktiv rolle. Vejen frem er at vi holder et højt gensidigt informationsniveau.

Med venlig hilsen

Henrik Sass Larsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.