Skip to main content

Nyhedsbrev: Januar 2023

25. januar 2023

Hele Aktive Ejeres nyhedsbrev december 2022 kan læses her:

En leder af Henrik Sass Larsen, administrerende direktør i Aktive Ejereog Jonathan SH. Nielsen, direktør i Aktive Ejere

Kære medlem af Aktive Ejere,

Først og fremmest rigtig godt nytår til jer alle. De seneste år har været ekstremt begivenhedsrige og 2022 bød med Ruslands invasion af Ukraine på sin egen ’black swan event’. Det er vores inderlige håb, at vi med 2023 vender retur til roligere farvande.

Det kan blandt andet ske ved, at den nye brede regeringen, som vi jo selv opfordrede til at man fandt sammen om op til valgkampen, forpligter sig på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med danske erhvervsliv.

Aktive Ejere er selv kommet med en række konkrete forslag til, hvordan politikere og erhvervsliv kan finde sammen om en pagt for vækst og fremgang. Dem kan du læse mere om længere nede i dette nyhedsbrev, og vi søger dialogen og samarbejdet med den nye regering.
Vi noterer samtidig med stor glæde, at den nye regering vil sætte gang i beskæftigelsen og tage fat i nogle reformspor. Det har vi store forventninger til.

Vi er også glade for, at erhvervspolitikken er kommet til at fylde mere. I sidste regeringsprogram fyldte ambitionerne forsvindende lidt, så det nye program byder på væsentligt fremskridt – og de potentielle udfordringer, der er fulgt med, dem taler vi naturligvis med centrale ministre om.

Det er vores håb, at den nye regering bringer stabilitet i en stærkt omskiftelig tid. Det er noget, vi godt kan lide, for kan man planlægge efter, og det ved vi er en prioritet for internationale investorer.
Vi har et håb og en forventning om, at regeringen har mod og hjerte til at tage fat der, hvor det kan være svært. Det bør blandt andet ske gennem bedre samarbejde mellem myndigheder og erhvervsliv.

Det erklærede mål er at udfærdige en konkret plan for at nedbringe antallet af myndighedsfejl, sikre mindre unødigt bureaukrati og have bedre planlægning af offentlige indsatser.

Det arbejde vil det være i branchens egeninteresse at understøtte aktivt. Derfor er vi i gang med at systematisere indhentningen af eksempler på unødvendige byrder, der opleves i kontakten med myndigheder.

I har gennem de seneste par udstyret os med adskillelige cases, med lad os slutte af med en opfordring til, at I bringer endnu flere af jeres oplevelser til vores kendskab, for der er netop nu en særlig mulighed for at adressere dem.

Med venlig hilsen
Henrik Sass Larsen, adm. direktør
Jonathan SH. Nielsen, direktør

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.