Nyttige links

Connect Denmark
www.connectdenmark.com
Dansk iværksætterorganisation der vurderer og videreudvikler forretningsplaner for iværksættere.

EBAN
www.eban.org
Den europæiske paraplyorganisation for alle business angel-netværk i Europa.

first-step.dk
www.first-step.dk
Nordjysk interesseorganisation, der hjælper innovative vidensiværksættere med at opbygge de fornødne kompetencer og netværk, der skal til for at realisere deres forretningsideer.

FOIN
www.foin.dk
FOIN (tidl. Forskerparkforeningen) er sammenslutningen af forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark. Et landsdækkende forum for erfaringsudveksling og meningsdannelse om innovation, iværksætteri, technology transfer, kapitaltilførsel mv.

GTS
www.teknologiportalen.dk
GTS er branche- og erhvervsorganisation for de godkendte teknologiske serviceinstitutter – GTS-institutterne. De repræsenterer dansk erhvervslivs mest forskningsintensive branche. GTS varetager institutternes fælles interesser overfor politikere, myndigheder, organisationer, erhvervsliv og offentligheden generelt.

Iværksætteren
www.iværksætteren.dk
Magasin for iværksættere.

Venture Cup
www.venturecup.dk
Identificerer nye iværksættere

Vækstfonden
www.vf.dk
Vækstfonden: Når perspektivrige virksomheder har behov for at rejse risikovillig kapital til vækst. Vækstfonden er en statslig investeringsfond, som med private partnere investerer i danske virksomheder og venturefonde samt yder lån og kaution. Vækstfonden er med en tilsagnskapital på 4,5 mia. kr. og en egenkapital på 2,3 mia. kr. en af Nordens største ventureaktører.

DVCAs søsterorganisationer
Søsterorganisationer

Europa – Invest Europe – The Voice of Private Capital www.investeurope.eu


Sverige – Swedish Private Equity and Venture Capital Association www.svca.se
Finland – Finnish Venture Capital Association www.fvca.fi
Norge – Norwegian Venture Capital and Private Equity Association www.nvca.no
Letland – Latvian Venture Capital Association www.lvca.lv
Estland – Estonian Venture Capital Association www.estvca.ee
Storbritannien – Brittish Venture Capital & Private Equity Association www.bvca.co.uk
Irland – Irish Venture Capital Association www.ivca.ie
Belgien – Belgian Venture Capital and Private Equity Association www.bva.be
Tyskland – German Private Equity and Venture Capital Association https://www.bvkap.de/en
Schweiz – Swiss Private Equity & Corporate Finance Association www.seca.ch
Østrig – Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation www.avco.at
Holland – Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen www.nvp.nl
Frankrig – Association Francaise des Investisseurs en Capital www.afic.asso.fr
Italien – Italian Private Equity and Venture Capital Association www.aifi.it
Polen – Polish Private Equity Association www.psik.org.pl/en/
Portugal – Associacão Portuguesa de Capital de Risco e de Desenvolvimento www.apcri.pt
Spanien – Asociación Española De Entidades De Capital-Riesgo www.ascri.org
Tjekkiet – Czech Private Equity and Venture Capital Association https://www.cvca.cz/cs/
Slovakiet – Slovak Venture Capital and Private Equity Association www.slovca.sk
Grækenland – Hellenic Venture Capital and Private Equity Association www.hvca.gr
Ungern – Hungarian Private Equity and Venture Capital Association www.hvca.hu
Monaco – Monaco Private Equity and Venture Capital Association www.mvca.asso.mc
Tyrkiet – Turkish Private Equity and Venture Capital Association www.turkvca.org


USA – National Venture Capital Association www.nvca.org
Rusland – Russian Venture Capital Association www.rvca.ru
Afrika – African Venture Capital Association www.avcanet.com
Kina – China Venture Capital and Private Equity Association www.cvca.com.hk
Kina – China Zhongguancun Private Equity & Venture Capital Association (ZVCA) www.zvca.org
Latin Amerika – Latin America Private Equity and Venture Capital Association www.lavca.org
Indien – Indian Private Equity and Venture Capital Association www.indiavca.org
Australien – Australian Private Equity and Venture Capital Association www.avcal.com.au
Canada – Canada’s Venture Capital & Private Equity Association www.cvca.ca
Israel – Israel Venture Association www.iva.co.il
Japan – Japan Venture Capital Association www.jvca.jp
Korea – Korean Venture Capital Association www.kvca.or.kr
New Zealand – New Zealand Private Equity and Venture Capital Association www.nzvca.co.nz
Malaysia – Malaysian Venture Capital & Private Equity Association www.mvca.org.my
Hong Kong – Hong Kong Venture Capital and Private Equity Association www.hkvca.com.hk
Singapore – Singapore Venture Capital & Private Equity Association www.svca.org.sg
Sydafrika – South African Venture Capital and Private Equity Association www.savca.co.za
Taiwan – Taiwan Private Equity and Venture Capital Association www.tvca.org.tw