Skip to main content

Økonomisk Ugebrev: To hængepartier i regeringens aktie- og iværksætterpakke

1. februar 2019
Gorm Boe Petersen, underdirektør i DVCA

14 måneder efter det politiske forlig er der stadig et par hængepartier i regeringens aktie- og iværksætterpakke. Sådan skriver Økonomisk Ugebrev.

Overordnet set er DVCA meget glad for regeringens aktie- og iværksætterpakke.

Aktiesparekontoen, skattefradraget for små og mellemstore virksomheder og bedre vilkår for medarbejderaktier, er nogle af de vigtigste punkter ifølge foreningen, som alle er blevet gennemført. Dog ærgrer det underdirektør i DVCA, Gorm Boe Petersen, at regeringen ikke har gennemført to ud af de otte initiativer fra aktie- og iværksætterpakken, og at investorfradraget er blevet begrænset:

”Investorfradraget er møntet på personer, der har en lønindkomst. Det er kun dem, der kan bruge det. Ville man gerne have haft de professionelle business angels med, skulle man have udvidet fradragsmuligheden til også at omfatte aktieindkomst. Business angels investerer jo typisk i en portefølje af virksomheder, hvori de udviser aktivt ejerskab, men ikke får løn. Ville man gerne have haft flere af deres penge ud at yngle – eller flere til at kaste sig ud i tilværelsen som business angel – burde man have udvidet investorfradraget til også at omfatte dem”

Af de manglende initiativer er det ene, en øget grænse for investering af private pensionsordninger, som kan trække flere business angels med virksomhedsbaggrund frem og er et forslag, der baserer sig på et af foreningens egne forslag. Det andet er initiativet om pensionsselskaberne og en tydeliggørelse af, hvor de har lagt deres aktieinvesteringer. En sådan tydeliggørelse vil gøre det nemmere for kunderne at få indsigt i investeringspolitikkerne og giver samtidig mulighed for grønnere investeringer.

Artiklen blev bragt i Økonomisk Ugebrev d. 20. januar 2019.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.