Skip to main content

Hvem Investerer i Venture- og Kapitalfond

Investering i venture- og kapitalfonde er defineret som alternative investeringer. Betegnelsen dækker over investeringer, som bruges som et alternativ til aktier og obligationer.

Andre alternative investeringer er fx ejendomme, hegdefonde, kunst og antikviteter, m.fl. Alternative investeringer bruges af formueforvaltere til at sprede investeringer ud på flere aktivklasser, med henblik på at mindske deres risiko.

Det er typisk meget kapitaltunge investorer, som fx pensionskasser og familiefonde, der investerer i venture- og kapitalfonde. Danske pensionskasser har ofte en mindre del af deres kapital investeret i venture- og kapitalfonde, hvilket betyder, at man er medejer af en eller flere kapitalfonde, såfremt man har en pensionsopsparing.

Om Associerede Medlemmer

I foreningen Aktive Ejere har vi associerede medlemmer. Disse medlemmer er investorer, herunder pensionskasser og familiefonde, men i høj grad også virksomheder, der leverer diverse services til venture- og kapitalfonde. Dette er virksomheder, som leverer regnskabsydelser, advokatbistand eller lignende.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.