Hvad er en kapitalfond?

En kapitalfond er et investeringsfond, der investerer i virksomheder. Kapitalfonden udvikler virksomheden og øger dens værdi. Efter en årrække bliver virksomheden solgt videre til nye ejere – typisk efter 3-7 år. Forretningsmodellen bag en kapitalfond har tre faser.

Første fase er etablering af kapitalfonden. Her går det forvaltningsselskab, der vil lede og administrere kapitalfonden igennem en fundraising-proces. I fundraising-processen henvender forvaltningsselskabet sig til potentielle investorer. Det kan for eksempel være pensionskasser, familiefonde eller andre kapitalstærke investorer. Investorerne vurderer nøje forvaltningsselskabets erfaring og kompetencer, inden de vælger at investere. Samtidig er det typisk vigtigt for investorerne, at forvaltningsselskabets ejere selv investerer penge i kapitalfonden. Det viser investorerne, at kapitalfonden er ledet af kompetente mennesker, der kan sikre afkast til investorerne.

I anden fase af kapitalfondens levetid investerer forvaltningsselskabet i forskellige virksomheder. De virksomheder, kapitalfonden investerer i, kaldes porteføljevirksomheder. Kapitalfondene udvikler og forbedrer værdien i et porteføljeselskab i 3-7 år.

I tredje fase sælger kapitalfonden porteføljevirksomheden videre til nye ejere. Det kan for eksempel være en opkøbende virksomhed eller en ny kapitalfond, der udvikler virksomheden videre. Kapitalfonden kan også sælge sine aktier i porteføljeselskabet gennem en børsnotering. Hvis ejerskabet af porteføljeselskabet har givet et overskud, deles afkastet mellem kapitalfondens ejere (forvaltningsselskabet) og kapitalfondens investorer. Når alle alle kapitalfondens virksomheder er solgt, opløses kapitalfonden.

Aktivt ejerskab

Kapitalfonde udøver aktivt ejerskab. Det vil sige, at forvaltningsselskaberne aktivt deltager i at udvikle og forbedre deres porteføljeselskaber. Da kapitalfonden oftest køber en stor andel af porteføljeselskaberne, har kapitalfonden mulighed for at have stor indflydelse på porteføljeselskabets fremtidige drift. Forvaltningsselskabet har ofte meget erfaring i udvikling af porteføljeselskaber. Der kan det bidrage til at skabe vækst i selskabet. Forvaltningsselskabets indflydelse resulterer derfor ofte i flere arbejdspladser og optimering af virksomheden. Det betyder også, at prisen på virksomheden stiger, hvilket kommer både forvaltningsselskabet og kapitalfondens investorer til gavn.