Hvad er en venturefond

En venturefond er en investeringsfond, der investerer i unge virksomheder. En venturefond kommer både med kapital og med viden, netværk og forretningserfaring, der kan være afgørende for, at unge virksomheder kan få succes.

Venturefonde spiller en vigtig rolle i at understøtte innovation, forskning og udvikling i Danmark og resten af verden. For eksempel kommer over halvdelen af de nye lægemidler, der bliver godkendt i Danmark, fra iværksættervirksomheder, der har fået kapitalindsprøjtninger af venturefonde. På verdensplan har venturefonde været med til at udvikle alt fra apps, der sætter gang i digitaliseringen, til Tesla, der er frontløbere for en grøn transportsektor. 

Udviklingen i en venturefond kan beskrives som tre faser.

Første fase er etablering af venturefonden. I denne fase henvender det forvaltningsselskab, der vil lede og administrere venturefonden sig til potentielle investorer. Det kan for eksempel være pensionskasser, familiefonde eller andre kapitalstærke investorer. Investorerne vurderer nøje forvaltningsselskabets erfaring og kompetencer, inden de vælger at investere. Samtidig er det typisk vigtigt for investorerne, at forvaltningsselskabets ejere selv investerer penge i venturefonden. Det viser investorerne, at venturefonden er ledet af kompetente mennesker, der kan sikre afkast til investorerne.


I anden fase af venturefondens levetid investerer forvaltningsselvskabet pengene i forskellige virksomheder. De virksomheder, venturefonde investerer, i kaldes porteføljeselskaber. Porteføljeselskaberne er typisk nyopstartede virksomheder, der søger kapital til at vokse. Investeringen foregår oftest gennem en kapitaludvidelse, og ofte i samarbejde med en række andre venturefonde. En kapitaludvidelse betyder, at de nyopstartede virksomheder udsteder nye aktier, som venturefondene køber. Den nyopstartede virksomhed får derfor skudt venturefondens investering direkte ind i virksomheden. Det betyder, at virksomheden kan bruge investeringen til at vokse og udvide deres forretning – for eksempel ved at sætte deres produktidé i produktion eller etablere sig på eksportmarkeder.

I tredje fase afhænder venturefonden sine investeringer. Det vil sige at venturefonden sælger deres del af virksomheden videre til nye ejere. Det kan eksempelvis være en større virksomhed, en kapitalfond eller gennem en børsnotering. 

Venturefonde investerer i små og nyopstartede virksomheder, der endnu ikke har bevist, at de kan tjene penge. Venturefonde investerer i virksomheder, hvor fonden tror på virksomhedens idé og på teamet bag virksomheden. For at sprede risikoen har en venturefond derfor som regel mange virksomheder i porteføljen. På den måde er venturefonden ikke afhængig af én eller få investeringer.

Venturefonde findes i mange forskellige størrelser og med forskellige kompetencer og investeringsfokus. Nogle venturefonde investerer kun i virksomheder, der udvikler lægemidler, mens andre kun investerer i virksomheder, der udvikler IT-systemer. Nogle venturefonde investerer i helt små nyopstartede virksomheder, hvor det kun er ejeren selv, der mangler kapital til at udvikle på en idé. Andre investerer, når den nyopstartede virksomhed er grundigt etableret og har brug for kapital til at udvide og etablere virksomheden på nye eksportmarkeder.