Pensionskasser og alternative investeringsfonde, som investerer i kapitalfonde m.v. (fund of funds)

A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W

Danica Pension

Danica Pension har specialiseret sig i pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer.

Dansk Vækstkapital

Dansk baseret fund-of-funds med 4,8 mia. kr.

Danske Bank

Danske Markets – Private Equity investerer en del af bankens egenbeholdning som egenkapital i unoterede selskaber