Skip to main content

Persondatapolitik

Dette website udbydes af Aktive Ejere. Ved at benytte hjemmesiden samtykker du til, at Aktive Ejere behandler dine personoplysninger i henhold til denne politik.


Dataansvarlig

Aktive Ejere er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Ønsker du nærmere oplysninger, kan du kontakte os på telefonnr. +45 30 51 16 18 eller aktiveejere@aktiveejere.dk.

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål, såsom levering af medlemsydelser, eksempelvis afholdelse af konferencer og møder, intern videndeling i branchen, markedsføring mv.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a-f.

Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler om dig, er ”almindelige personoplysninger”, som vi har modtaget fra dig eller fra offentligt tilgængelige kilder. Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger.

Du kan som udgangspunkt tilgå vores hjemmeside uden at afgive nogen personoplysninger, men hvis vi skal levere målrettet information, nyheder og andre tjenester til dig, har vi brug for visse oplysninger om dig. Vi indsamler og behandler derfor dine personoplysninger, når du eksempelvis tilmelder dig et af vores arrangementer, skriver dig op til vores nyhedsbrev, eller når du ønsker at høre mere om medlemsfordele.

Cookies

Vi anvender kun cookies på Aktive Ejeres hjemmesider (www.aktiveejere.dkwww.aktive-ejere.dkwww.dvca.dkwww.npes.euwww.topmodet.dk og www.nordicfundraisingsummit.com) i forbindelse med statistik af adfærden på hjemmesiderne. Informationerne er anonyme, og vi bruger dem kun til at forbedre sidernes indhold og funktionalitet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på Aktive Ejeres hjemmesider (www.aktiveejere.dkwww.aktive-ejere.dkwww.dvca.dkwww.npes.euwww.topmodet.dk og www.nordicfundraisingsummit.com) videregives kun til foreningens medarbejdere samt samarbejdspartnere, der har brug for oplysningerne for at kunne levere information og serviceydelser, som du har bestilt eller tilmeldt dig.

Markedsføring

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere med henblik på deres direkte markedsføring i begrænset omfang, og kun hvis vi vurderer, at det er i din interesse.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningen art. 21, stk. 2. Har du gjort indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger til markedsføringsformål, jf. databeskyttelsesforordningen art. 21, stk. 3.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af persondata tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Du kan desuden selv afmelde dig vores nyhedsbreve ved at ”unsubscribe” i bunden af nyhedsbrevet.

Yderligere rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig desuden følgende rettigheder, som du kan udnytte ved at kontakte os:

  • Indsigtsret: Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: Ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, forudsat at vi ikke er forpligtet til at opbevare de pågældende oplysninger i henhold til anden lovgivning.
  • Ret til begrænset behandling: Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring, der i visse situationer er påkrævet – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Dataportabilitet: Ret til i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med din måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Væsentlige ændringer

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan findes på vores hjemmesider www.aktiveejere.dk/privatlivspolitik eller www.dvca.dk/privatlivspolitik/

Sådan behandler vi det

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.