Skip to main content

Syddansk Innovation A/S

Cleantech, Handel, Industri, IT, Life Sciences, Service

Beløb: Under 1 mio. dkr.,1-10 mio. dkr.

Adresse: Cortex Park 26, 2 Odense M 5230
Webside: www.sdti.dk

Medlemsinformation: Syddansk Innovation A/S (SDI) har som mission at bidrage til at skabe merværdi i samfundet ved at medvirke til at udvikle forskningsbaserede og andre unikke forretningsidéer til kommercielt interessante virksomheder.

Vi tilbyder innovative iværksættere rådgivning, finansiering og partnerskab i forbindelse med transformering af den unikke idé til en bæredygtig kommerciel virksomhed, herunder opstart og drift af virksomhed i den primære udviklingsfase samt introduktion til potentielle investorer og partnere til virksomhedens fortsatte udvikling.

Vore ydelser er primært rettet mod potentielle iværksættere, der udspringer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, fra kompetenceklynger, fra erhvervslivet eller fra privatpersoner. Idéerne skal være unikke og kommercialiserbare. De skal helst kunne patenteres eller beskyttes på anden måde, eller hvor ”først på markedet” sikrer en solid konkurrencemæssig fordel.

Syddansk Innovation A/S er godkendt som innovationsmiljø og investerer udover af egne midler også på vegne af staten i innovative opstartvirksomheder.

Syddansk Innovation kan tilbyde opstartsvirksomhederne de bedste muligheder for at fokusere på udviklingen af forretningsidéen i et inspirerende miljø. Det giver bl.a. mulighed for at opbygge netværk til andre virksomheder og kompetencer samt adgang til en længere række af servicefaciliteter herunder reception, mødelokaler, bogføring og regnskabsudarbejdelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.